Det er større nedgang enn innen både psykisk helsevern og somatikk. Antall pasienter som er henvist til TSB gikk ned fra 2014 til 2015 med 1,7% og i underkant av 15 000 henvisninger til behandling. Noen pasienter ble henvist flere ganger slik at antallet pasienter var 12 890. Pr 31.12.15 ventet 1547 pasienter på behandling. Andelen pasienter innenfor TSB som ikke fikk behandling innen behandlingsfristen (fristbrudd) var 2,9%. Over 90% fikk vurdert rett til nødvendig helsehjelp innenfor TSB. Dette begrepet ble fjernet 1. november 2015 slik at nå har du enten rett til helsehjelp eller ikke.

Ventetiden går ned for både poliklinikk og døgninnleggelse. Særlig ble ventetiden på innleggelse redusert kraftig i 2015. Det skyldes nok den økte kapasiteten som kom i 2014 men som fikk full effekt i 2015. Median ventetid gikk ned fra 47 dager i 2014 til 35 dager i 2015. Ventetiden nærmer seg nok nå det som mange mener er minimum for å sikre nødvendig forvern inkludert avrusning. En annen årsak til at ventetiden på døgnbehandling går ned er at andelen som henvises til døgn går kraftig ned, og andelen som henvises til poliklinikk går tilsvarende opp. Av de ca 15 000 henvisningene til behandling ble 75% henvist til poliklinikk og 24% til innleggelse. Siden 2012 har nedgangen av henvisninger til døgnbehandling gått ned med 14%.