Vi hører stadig at arbeidsledige har dårligere helse enn andre, både psykisk og fysisk. I tillegg har de større risiko for et overforbruk av legale og illegale rusmidler. Men kan koronakrisen og fellesskapet rundt de samme utfordringene også demme opp for noe av dette?

Flere forklaringer

Norges Forskningsråd skrev i en artikkel tilbake i 2016 at samfunnsforskere i mange land rapporterte om at når befolkningen i et land opplever tøffere økonomiske tider, får de bedre helse og lever lenger i gjennomsnitt. Dette inkluderte i enkeltstudier også uføretrygdede og alderspensjonister.

Ulike faktorer kan bidra til at nedgangstider skaper bedre helse og lengre levealder, mener Forskningsrådet. En forklaring kan være at nedgangstider fører til færre hjerteinfarkt. To andre forklaringer som er påvist i internasjonal forskning, er at færre dør i bilulykker og flere går ned i vekt.

På den andre siden har Rådet for Psykisk helse vært uten med en klar bekymring de siste dagene knyttet til de rundt 450.000 menneskene som er arbeidsledige og permitterte i Norge per dags dato. Korona-restriksjoner og inntektstap gir for mange en usikker hverdag og framtid, understreket Rådet. Mange er bekymret og det er lenge til vi får vite hvilke konsekvenser situasjonen vil gi for samfunnet og enkeltmennesker.

Det er dyrt både for den enkelte og for samfunnet at kompetente, oppegående mennesker går uten arbeid. Risikoen for psykiske lidelser øker når man er uten jobb. Vi vet at for mange, særlig menn, øker sannsynligheten for bruk av medisin mot depresjon og sykehusinnleggelse på grunn av psykiske lidelser og selvpåført skade. Mange sitter igjen med et tomrom i livet, brutalt endrede hverdager og en stor opplevelse av tap. Enkelte kan bli helt ute av stand til å jobbe.
Rådet for psykisk helse

Inkluderingen i arbeidslivet står i fare

En bekymring som vi lett deler med Rådet for Psykisk helse er hvordan situasjonen påvirker inkludering av folk med rus og/ eller psykiske problemer i norsk arbeidsliv. Inkluderingsbehovet i arbeidslivet er kanskje både større og bredere enn vi har erfaring med. Hvis vi skal lykkes i gjenoppbyggingen av et fungerende arbeidsliv må vi ha flere tanker i hodet på en gang, skriver Rådet for psykisk helse på sin nettside. Arbeidslivet må omfatte alle typer mennesker, og samfunnet må være svært oppmerksomt på sårbarheten ved å stå utenfor.

Arbeidsledighet gir sårbarhet for alle. Særlig for de som var sårbare fra før.

Dugnaden fortsetter

Folk blir kanskje generelt flinkere til å ta vare på seg selv når de opplever dårligere tider. Mange stresser mindre, mens noen stresser mer.

Dugnaden fortsetter og må kanskje også utvides til å inkludere flere tema enn håndvask og annet smittevern. Vi må være ekstra oppmerksomme på dem som kanskje nettopp hadde fått en fot innenfor arbeidslivet gjennom tiltak eller tilrettelegging – og som nå står i fare for ny langvarig lediggang.