Forslaget om testing av rusmidler og Test-kits er etterspurt og ønsket av mange brukere og organisasjoner. Blant flere fagfolk og i politiet møter tiltaket skepsis.

Testing av rusmidler er ett av temaene på Ruspolitisk Arena 10. mai
Testing av rusmidler er noe Fagrådet har sett nærmere på de siste årene - og på Ruspolitisk Arena 10. mai kommer direktøren av “The Loop” i England, Fiona Measham, og forteller om deres mangeårige erfaringer og forskning på hurtigtesting av ulike rusmidler. Vi spør henne: Er analyse av rusmidler et skadereduserende tiltak eller en legitimering av bruk? Meld deg på her.

Hva er Test-kits?
Narkotika er som kjent ikke alltid hva selgerne utgir det for å være. Mange blander det ut med andre stoffer eller også utgir varene for å være noe helt annet enn de faktisk er. Det er mange grunner til å ikke stole på selgere som kynisk utnytter et sårbart og illegalt marked. I denne sammenhengen er det kanskje sunn fornuft å teste rusmidlene hvis en først har bestemt seg for å bruke dem?

Folk kan bruke Test-kits for å identifisere et ønsket stoff, men like viktig er å utelukke innhold av farlige stoffer.

Test-kits kan også identifisere renheten hvilket gjør det mulig å unngå å dosere for mye. Test-kits er dermed et skadeforebyggende og overdoseforebyggende tiltak. Et tiltak som også gjør det lettere å advare mot enkelte farlige rusmidler som er i omløp.

Testutstyr kan eksempelvis komme i en liten boks, sammen med et reagensrør, fargeguide og et hefte som forklarer hvordan en bruker testutstyret. Et testutstyr kan inneholde 5 ml testvæske - og det holder til ca 100 tester. En trenger kun en veldig liten mengde av pillen, pulveret, eller papiret før en plasserer det i reagensrøret som følger med testutstyret. Så drypper en 1-2 dråper av testvæsken fra flasken oppi reagensrøret. En kjemisk reaksjon vil starte umiddelbart, og væsken vil endre farge som en kan sammenligne med fargekartet.

Det uregulerte og svarte markedet har et monopol på salg av illegale rusmidler. Dette gjør at vi ikke har kvalitetskontroll eller forbrukerrettigheter som vi har med for eksempel alkohol. Test-kits kan bidra til endringer i bruksvaner mot tryggere bruk og økt bevissthet hos brukerne om å utvise mer
forsiktighet for å unngå overdose.

Uheldig signaleffekt?
Flere fagfolk mener at Test-kits vil ha en uheldig signaleffekt i å legitimere narkotikabruk. De er bekymret for at testresultatene "gir grønt lys" for bruk av det narkotiske stoffet og at folk vil føle seg trygge når de bruker testene og dermed bruke narkotika oftere. Samfunnet skal først og fremst beskytte sine innbyggere mot narkotika, uttrykker flere i diskusjoner i media.

Helsedirektoratet vil vurdere kunnskapsgrunnlaget
Erfaringene fra andre land forteller imidlertid at å slå hardt ned på alt narkotikarelatert gjør stoffene og miljøet farligere. Det koster mange liv. Nå skriver Regjeringen dette i overdosestrategien:

"Helsedirektoratet vil vurdere testing av innhold i rusmidler - både på brukerrommene og test-kits der brukerne selv kan teste innholdet i et rusmiddel. Test-kits har blitt brukt sporadisk i utsatte byer i USA og Canada, for å se om stoffet inneholder fentanyl. Fentanyl er et svært sterkt syntetisk stoff, og har utløst en epidemi av overdosedødsfall i USA. Foreløpig har vi sett få overdosedødsfall i Norge som følge av fentanyl. Kripos uttrykker imidlertid bekymring for fentanyl. Det er viktig at vi er føre var og har beredskap for at fentanyl kan komme til å spille en større rolle i overdosebildet i Norge de kommende årene".

Helsedirektoratet vil i første omgang vurdere kunnskapsgrunnlaget før de kommer med anbefalinger på bruk av Test-kits.

Foto: wearetheloop.org   

Se program for Ruspolitisk Arena 10.mai

Påmelding til Ruspolitisk Arena

Les mer: Nasjonal overdosestrategi (2019-2022)

Ny overdosestrategi vektlegger sterke smertestillende medisiner