Bakgrunnen er vedtaket på årsmøtet 19.mai 2016  om å skille rollen som leder og styreleder i Fagrådet. Daglig leder ved 24SJU, Kirsten Frigstad, ble på årsmøtet 19.mai gjenvalgt som styreleder.

Skoftedalen har vært ansatt i Fagrådet siden mai 2012 med stillingsbetegnelsen sekretariatsleder.