Generalsekretær i 8 år
Jan Elverum har vært generalsekretær i Blå Kors Norge i 8 år og er bosatt i Stjørdal. Den gang kom han nettopp fra direktørstillingen ved Lade behandlingssenter. Elverum kommer hjem og går tilbake til operativ tjeneste i rusfeltet.

Elverum har kjempet hardt for ideelle virksomheters rammevilkår innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB), opptrappingsplan og pasienters rett til sammenhengende behandlingsforløp i sin tid som generalsekretær. (Kilde: Blå Kors)

– Jeg tar med meg mine erfaringer fra organisasjonsutvikling, ledelse og myndighetskontakt og gleder meg til å videreutvikle Lade Behandlingssenter sitt arbeid for rusavhengige og deres pårørende, sier Jan Elverum til blakors.no

Tidligere leder i Fagrådet
Jan Elverum var i perioden 1994 - 1998 leder i Fagrådet, den gang organisasjonen het Fagrådet innen Rusvernet i Norge.

Blå Kors Lade behandlingssenter
Blå Kors Lade Behandlingssenter driver tverrfaglig spesialisert rusbehandling for rusmiddelavhengige og spilleavhengige pasienter. Senteret, med 115 årsverk, er organisert under Blå Kors Divisjon Behandling og er en av fem tverrfaglig spesialiserte rusbehandlingsinstitusjoner i Blå Kors. Senteret har en egen avdeling for gravide og småbarnsfamilier (Kilde: Blå Kors).

Lade er én av tre ideelle aktører innenfor TSB i Helse Midt-Norge.  Nåværende direktør Kristin Wall slutter og starter i ny stilling i Arbeidstilsynet.

Fagrådet gratulerer Blå Kors Lade behandlingssenter med ny direktør og ønsker Jan Elverum velkommen tilbake til rusfeltet. Vi ser frem til videre samarbeid med Lade behandlingssenter og Jan Elverum.

Les pressemelding fra Blå Kors