Venstres nestleder Ola Elvestuen og helsepolitisk talsmann Carl-Erik Grimstad har invitert brukerne og sier de vil utrede muligheten for ruspolitisk reform. Politikere fra andre partier er invitert til å delta på markeringen.

Hovedtemaene for Stoffbrukerdagen 2017
Stoffbrukerdagen har fire hovedtema:
- Kan vi våge å tro på en ruspolitisk reform?
- Regjeringens såkalte opptrappingsplan
- Overdosearbeid, skadereduksjon og smitteforebygging - Hva med distriktene?
- Substitusjonsmedisin - umiddelbar hjelp

Når og hvor?
Stoffbrukerdagen 2017 markeres på Stortinget, oppmøte Løvebakken tirsdag 14. november fra kl 10.30 - 12.30. FHN oppfordrer alle brukere til å møte opp.

Fra straff til helse
Bakgrunnen for årets tema er ønsket om å få fortgang i - og å konkretisere praksis knyttet til helseminister Bent Høies utsagn i oktober 2016; - Oppfølgning av dem som tas for narkotikabruk bør flyttes fra justissystemet til helsetjenesten. Straff og bøter mot narkotikabruk og besittelse gjør ofte mer skade enn gagn på både samfunn og den enkelte.

Dette er tema som FHN i fellesskap med de andre brukerorganisasjonene har løftet fram i mange år.  Bortvisninger, bøter og glattcelle er angrep på samfunnets vanskeligst stilte, og styrker utenforskapet, øker stigmatiseringen og virker totalt mot sin hensikt, har leder av FHN Arild Knutsen, uttalt ved mange anledninger.

Fagrådet oppfordrer brukere til å stille opp på markeringen, og fagfolk og politikere til å være med å bidra til en praksis som tilbyr helsehjelp fremfor straff for folk med rusproblemer.