Pandemien og tiltakene for å få ned smitten har ført til ekstra belastninger for mange mennesker. Mange har opplevd ensomhet og isolasjon og mange er permittert eller har mistet jobben.

Psykolog Peder Kjøs har ledet ekspertgruppen som fikk i oppdrag å se på hvordan  pandemien har påvirket innbyggernes psykiske helse og rusbruk, og komme med konkrete forslag på hvor innsatsen bør styrkes for å møte utfordringene.

30. april overleverer Kjøs rapporten på en pressekonferanse på Statsministerens kontor. Helsedirektør Bjørn Guldvog vil også være til stede. Dette skriver Regjeringen i en pressemelding. 

Klikk her for å se overleveringen av rapporten klokka 12.35