Fagrådets pris for godt ruspolitisk arbeid 2016 ble tildelt Astrid Renland for hennes ruspolitiske innsats blant annet som redaktør for tidsskriftet Rus & Samfunn, i 2015 ble prisen tildelt Thorvald Stoltenberg. Prisen er et flott glasskunstverk av Aino Jensen (bildet).

Fagrådet opprettet prisen for godt ruspolitisk arbeid i 2013 for å øke interessen og bevisstheten rundt det ruspolitiske arbeidet. Den første prisen ble tildelt Stortingsrepresentant Laila Davøy fra Kristelig Folkeparti for sin mangeårig innsats for rusfeltet. I 2014 fikk statsminister Erna Solberg prisen.

Prisvinneren skal være en person som har bidratt eller bidrar til å sette ruspolitiske spørsmål på dagsorden.

Det er kun ansatte og ledere i medlemsvirksomheter i Fagrådet som har forslagsrett. Forslag skal være begrunnede. Det er selvfølgelig ingen krav til at kandidaten skal være ansatt eller leder i en medlemsvirksomhet. Send inn ditt forslag til sekretariatet fagraadet@rusfeltet.no så snart som mulig og senest innen 31. mars 2017.