Hepatittbussen tilbyr til vanlig hurtigtester for hepatitt C, en ultralydundersøkelse av leveren med Fibroscan og hurtigtest for HIV. Bussprosjektet startet høsten 2018 og er bemannet av sykepleiere og brukerrepresentanter fra proLAR Nett.

Nå er planen å bemanne bussen i påskehøytiden og være ute når andre tiltak er stengt. Bussen ønsker å bidra der det trengs, i første omgang er målet Stavanger og Sandnes.

Endringen av “oppdrag” er gjort i samarbeid med Helsedirektoratet. De har sammen utarbeidet en plan der bussen kan være et supplement til omsorg for folk med rusproblemer.

Sammen med fylkeslege i hvert enkelt fylke vil de avtale hvordan de kan bidra. Dersom det åpnes for å krysse fylkesgrenser vil de ta kontakt med Agder, Telemark og Østfold.

Mennesker i rusmiljøet har ofte en dårlig somatisk helse og er ansett som en svært sårbar gruppe. Dersom smitte utbrer seg i dette miljø vil mange kunne bli alvorlig syke.

Bussen skal bidra i kommunene og supplere der de har utfordringer. Lavterskel-tiltak vil bli samarbeidspartnere.
De ansatte på bussen skal ikke ha fysisk kontakt med noen, men bidra som moralsk støtte og vise omsorg.

Brukerorganisasjonen proLAR Nett som bemanner bussen, sier at de håper flere vil ønske hjelp av spesialisthelsetjenesten i denne krisen, gjerne gjennom substitusjonsbehandling (legemiddelassistert behandling). Dette for å bidra til mer stabilitet og avstand fra illegale rusmidler. – Vi vil bidra med å få ut informasjon som forebygger smitte så lenge pandemien pågår, sier organisasjonens leder Ronny Bjørnestad.

proLAR Nett er en av flere brukerorganisasjoner på rusfeltet i Norge. De har driftet Hepatittbussen siden 2018 med diagnostisk utstyr som brukes til testing og screening av hepatitt C (HCV) rettet mot rusavhengige i Norge. Målet er å bidra til behandlingsoppstart for de som trenger dette. Videreføring av prosjektet er satt på vent på grunn av Covid-19 situasjonen og vil starte opp igjen når situasjonen tilsier det.

ProLAR Nett har også oversatt europeiske råd om Covid-19, til folk som bruker rusmidler – og sendt til alle landets LAR-klinikker. Rådene er utviklet ved EuroNPUD og er felles i 14 europeiske land. Les rådene ved å klikke her