Hepatittbussen er et informasjons- og screeningprosjekt hvor målet er å informere og screene pasienter som er i rusbehandling. Ideen med en mobil enhet er hentet fra tilsvarende prosjekter i andre land – der tilbudet kommer til pasienten.

Hepatittbussen er et samarbeid mellom Fagrådet- Rusfeltets hovedorganisasjon, proLAR-Nett og legemiddelindustrien.

Bemannet av brukere og sykepleier
Blå Kors Slemdal tok godt i mot hepatittbussen og hadde samlet beboerne til infomøte i fellesstua.

Der fortalte Eivin Dahl og Ole Jørgen Scheie Lygren fra proLAR-Nett, og sykepleier Gunn Marie Matnisdahl om tilbudet om testing. Om hva de har med av utstyr for å undersøke om folk har Hepatitt C, smittemåter, og om nye medisinene kontra gamle. Det ble mange spørsmål og en hel liten kø av folk som gjerne takket ja til hurtigtest, fibroscan eller begge deler.

- Et fantastisk tilbud roste en av de ansatte. - Så effektivt og virkelig bra informasjon til beboerne våre. Vi takker gjerne ja til at dere kommer igjen om noen måneder.

Stemningen var på alle måter god og prosjektet Hepatittbussen sanker viktige erfaringer i hvordan de skal legge opp fremtidige besøk.

Les mer om hepatitt C 

Landets fremste på Hep C
Sammen med institusjonslege og annet helsepersonell bidrar bussen til at pasienter i rusbehandling  kan igangsette behandling av Hepatitt C. Sykepleierne har fått god opplæring av dr.med. Olav Dalgard og har også hospitert på den gatenære hepatittklinikken på Prindsen Mottakssenter i Oslo.

Medisinskfaglig ansvarlig er Olav Dalgard fra Akershus Universitetssykehus. Dalgard er dr.med. og spesialist i indremedisin og i infeksjonsmedisin. Han er en av landets fremste leger på Hepatitt C.

Fra 1. februar 2018 kan alle som er smittet av hepatitt C få behandling. Men først må folk vite at de er smittet. Det å vite at en er smittet er i dag en av de største utfordringene, sier ekspertene.

Hepatittbussen vil besøke døgninstitusjoner i prosjektperioden for å kunne informere og screene de pasientene som i dag ikke kjenner sin hepatittstatus. I god tid før besøket tar de ansatte på bussen kontakt med ledelsen og ansvarlig helsepersonell på behandlingsinstitusjonene for å sikre at alle som ønsker det, får sjekket seg.

Ta bussen godt i mot når den kommer!