8.juli kom forslagene og det er godt å se at Vestre har lyttet til Rusfeltets hovedorganisasjon og de andre organisasjonene. Vestre uttalte til VG at deler av ruspolitikken har feilet. Tidligere har han sagt at velferdsstaten har sviktet når overdosedødsfallene i 2023 var de høyeste på over 20 år. 363 innbyggere døde.

Tre strakstiltak
  • Lavterskeltilbud over hele landet skal få finansiering for å holde åpent i sommer. Alle må søke, men ministeren går langt i å si at alle får.
  • Fastleger kan nå skrive ut motgiften nalokson på blå resept til pasienter som bruker vanedannende medisiner.
  • Nalokson skal være tilgjengelig på utdelingsstedene over hele landet.

Tiltakene er i tråd med innspill fra organisasjonene som deltok i møtet med Vestre 19.juni. Brukerorganisasjonene, har sammen med flere andre, arbeidet for at nalokson skal være tilgjengelig på apotekene. Apotekene har vært klare lenge og godt å se Vestre ta grep slik at det blir mulig.

Rusfeltets hovedorganisasjon vil gi ros for at Helseministeren nå tar grep og bidrar til å løfte ruspolitikken mer frem. Vi forventer også at Arbeiderpartiet setter ned foten overfor det uverdige politiske spillet Senterpartiet har i gangsatt. Makt og tvang i ruspolitiskken skal være en valgkampsak som skal gi partiet stemmer tror partistrategene. Vi kan ikke vente, sier Rusfeltets hovedorganisasjon. I reformen skal deler av overdosestrategien være tatt inn. Det er nødvendig etter at strategien gikk ut i 2022, selv om den ble videreført i 2023 uten nye tiltak.

For sent for 24sju 

Vestre presenterte sine strakstiltak hos Kirkens bymisjon. 24sju er under avvikling etter at de ikke fikk statstilskudd for 2024. I går lovet Vestre at Kirkens bymisjon vil få penger til tiltak for målgruppen, selv om det må leveres søknad. Det var i revidert budsjett, vedtatt i Stortinget 21.juni, at det ble omdisponert penger slik at 24sju og andre lavterskel tiltak over hele landet kan søke penger til drift. Men for 24sju er det for sent melder Kirkens bymisjon. Tiltaket vil bli avviklet. Kirkens bymisjon arbeider med nye tiltak både på kort og lang sikt.

Uenighet i regjeringen

De siste ukene har Nettavisen hatt flere artikler om den mye omtalte Forebyggings- og behandlingsreformen. I følge kilder som Nettavisen har vært i kontakt med har reformen ligget klar i Helsedepartementet i flere måneder, men Senterpartiet, representert ved justisminister Emilie Enger Mehl, vil bruke mer tvang og makt i kampen mot narkotika. Det er Vestre og Helsedepartementet uenig i. Selv om narkotika ikke skal avkriminaliseres, skal politiets bruk av makt stå i forhold til hva en person er mistenkt for. En digresjon i saken er at Vestre, i likhet med Mehl, er utdannet jurist.

Nettavisen kan også melde om at reformen (kommer som Stortingsmelding) er på over 200 sider. Leder i Foreningen for human ruspolitikk og styremedlem i RHO, Arild Knutsen, har nylig også at et innlegg i Nettavisen hvor han ber om handling. Nå har han fått handling fra Helseministeren.

Nettavisens redaktør, Gunnar Stavrum, hadde i går en lederartikkel hvor han skriver at mens partiene krangler dør det rusmiddelavhengige hver dag