"Resultatene viser at dersom en inaktiv 20-åring begynner å bli litt fysisk aktiv, eksempelvis 10–15 minutters daglig rask gange, vil vedkommende kunne vinne nærmere åtte friske leveår i et livsløpsperspektiv. Ved å oppfylle rådet om minst 150 minutter i uken med litt anstrengende fysisk aktivitet, vil tilsvarende gevinst være ca. elleve friske leveår. Estimatene viser også store gevinster blant alle personer over 60 år", skriver Helsedirektoratet

Det er med andre ord et stort uutnyttet potensial for gevinster innen helse, omsorg, produktivitet og økt livskvalitet for den enkelte.  

I rapporten er det beregnet helseeffekt og vunne leveår for ulike aldersgrupper ved å gå fra fysisk inaktiv til delvis fysisk aktiv, fysisk aktiv og ekstra aktiv. Arbeidet er gjennomført av Helsedirektoratet, basert på artikler der over 32 millioner mennesker er analysert. Dødelighet og ni ulike lidelser eller risikotilstander er inkludert i analysenes beregninger, skriver Helsedirektoratet: 

  • diabetes
  • hjerteinfarkt
  • hjerneslag
  • brystkreft
  • tarmkreft
  • depresjon
  • demens
  • fall-relatert hoftebrudd
  • korsryggsmerter

I arbeidet er det simulert hvor mange som i løpet av sin forventede levetid antas å bli rammet av de ulike lidelsene og som dør i de ulike aldersgruppene. Norske data er brukt der det har vært mulig, og i andre tilfeller er data fra Global Burden of Disease for Norge og andre internasjonale kilder brukt. 

Som kjent er pasienter i rus- og avhengighetsbehandling overrepresentert innen somatiske lidelser og har stor effekt av individuelt tilrettelagt fysisk aktivitet. Les mer i vår kunnskapsbase om trening som medisin.