I dag, 12. desember, har Helse Sør-Øst sendt ut oppsigelse av driftsavtalene med ideelle aktører innenfor rusbehandling. Oppsigelsen gjelder fra 31. desember 2022. Det var en varslet oppsigelse.

To års oppsigelsestid

Dagens avtaler har 2 års oppsigelsestid og det betyr at avtalene opphører 31.12.2024. I dag er det 22 virksomheter med avtaler og ca 700 døgnplasser som har fått beskjeden. Flere av virksomhetene har flere institusjoner så det gjelder flere enn 30 institusjoner - noen av disse virksomhetene gir også polikliniske tilbud. 

Helse Sør-Øst har som eneste regionale helseforetak hatt løpende driftsavtaler. Dette for å sikre større forutsigbarhet for virksomhetene. De tre andre regionale helseforetakene har tidsbestemte avtaler. Det er fordeler og ulemper med begge deler.

Ny anbudsrunde

I løpet av de neste to årene vil det bli lyst ut en ny konkurranse. Helse Sør-Øst har over noe tid arbeidet med en behovsanalyse. Når behovsanalysen er ferdigstilt vil det lyses ut en nytt anbudskonkurranse. De nye avtalene vil tre i kraft fra 1.1.2025. Tidligere er det antydet at den økonomiske rammen for det nye anbudet er 1,2 milliarder kroner.

Intens jobbing

Nå blir det intens jobbing i alle de 22 virksomhetene (og andre som vil legge inn anbud), for å oppfylle vilkårene som blir krevd i konkurransegrunnlaget. Det vil være alt fra lokalisering, gode lokaler, poliklinisk tilbud før og etter døgn, mulighet for å gi abstinensbehandling i egen institusjon - til å ha tilstrekkelig antall spesialister. I dag vet vi at det er spesialistmangel.

Fagrådet er spent på prosess og i hvilken grad alle virksomhetene får være med videre. Ut fra erfaringene i de andre regionale foretakene er det sannsynlig at ikke alle avtaler videreføres. I Helse Midt mistet Kvamsgrindkollektivet sin avtale og i Helse Vest mistet Rogaland A-senter sin.

Med vedtak om avvikling av Fritt behandlingsvalg i Stortinget 8. desember og dagens oppsigelse av driftesavtaler i Helse Sør-Øst har RIO truffet godt med timingen av 
RIO-debatten 15.desember hvor også Fagrådets leder, Jan Gunnar Skoftedalen, skal delta sammen med blant annet spesialrådgiver i Helse Sør-Øst, Frode Bie.