Høie kommer til Trondheim for å møte et samlet rusfelt etter å ha lagt frem sitt første rusbudsjett. Et budsjett som rusfeltet har store forventninger til etter at regjeringspartiene og de to støttepartiene har gitt sterke signaler om at rus og psykisk helse skal prioriteres. Hør hva Høies sine planer for hvordan tilbudet til rusavhengige og rusfeltet skal bli de nærmeste områdene. Helse- og omsorgsminister har stor kjennskap til rusfeltet og har gitt noen føringer gjennom sitt første år som statsråd som viser dette.

Vi har fremdeles noen ledige plasser til Rusfagkonferansen så meld deg på og hør  Helse- og omsorgsministeren samt en rekke andre dyktige fagfolk si om temaet.