Pr 28.september er brevet ikke besvart til tross for purringer både 22.juni og 14.september.

Mange er bekymret
Fagrådet har mottatt henvendelser fra pasienter, erfaringskonsulenter, fagforeninger, ansatte og ledere i virksomheter som også er bekymret. Mange er bekymret for at særlig unge ikke søker hjelp. Noen ledere forteller at de ikke tar betalt ved polikliniske behandlinger, men blir "presset" på den praksisen av andre. Ansatte forteller at de ikke blir gitt anledning til å bruke skjønn.

Flere utvalg og eksperter har pekt på at fritak av egenandel vil gi stor helsegevinst med liten ressursbruk. Norheimutvalget skrev det i sin NOU 2014:12, "Åpent og rettferdig – prioriteringer i norsk helsetjeneste". Allerede i 2010 tok Stoltenbergutvalget til ordet for dette i rapport. Lise Aasmundstad og Morten Brodahl, erfaringskonsulenter og medlemer i ekspertrådet til NK ROP skrev dette i en kronikk i Dagens medisin.

Egenandeler er en trussel mot nødvendig helsehjelp
Fellesorganisasjonen (FO) avd Vestfold har vært veldig opptatt av problemstillingen og har fått tilbakemeldinger fra sine medlemmer om at særlig unge uteblir fra nødvendig behandling. Den ulike praksisen bidrar til ulik helsehjelp ut fra hvor du bor i landet. Oppfordringen til Helse- og omsorgsdepartementet blir at de sikrer at alle pasienter skal få mulighet til å nyttiggjøre seg det behandlingsbehovet de har behov for.

Tidligere sak på rusfeltet.no om dette kan du lese her