Driftsavtale med Helse Sør-Øst
Solliakollektivet har 23 plasser og har avtale med Helse Sør-Øst RHF. De er én av to institusjoner som ikke tar imot LAR-pasienter i Norge. Mot slutten av behandlingsoppholdet har Sollia et botilbud på Raufoss. Der skal elevene ha skoleplass eller jobb utenfor kollektivet, mens de beholder de trygge rammene i bofellesskapet.

Flere lederskifter
Solliakollektivet har vært gjennom en periode med flere lederskifter de siste årene og er nå glad for å ha en permanent leder på plass. Helge Stikbakke er utdannet vernepleier fra Høyskolen på Lillehammer.  Styret er godt fornøyd med ansettelsen og ser frem til at Helge og resten av de ansatte videreutvikler tilbudet på Solliakollektivet, sier styreleder Marianne Smith Magelie .

Solliakollektivet
Kollektivet ble stiftet i 1970 som et bo- og arbeidskollektiv. Kollektivet ble etablert som en motvekt til Statens klinikk for narkomane hvor stifterne mente behandlingsopplegget var for sykehuspreget. Fellesskapet som metode er grunnleggende for Sollia. 19 av 26 ansatte er medlevere.

Fagrådet ønsker Helge Stikbakke lykke til og ser frem til videre samarbeid med Solliakollektivet.

Oslo 20.august 2019