Vi hadde i det lengste håpet å kunne gjennomføre hybridårsmøte, men siden Oslo kommune ikke åpner for mindre arrangementer, blir årsmøtet heldigitalt via Zoom.

Årsmøtet starter torsdag 6. mai kl.10.00

For å få tilsendt en lenke må vi ha en påmelding. Alle medlemmene kan delta med flere delegater, men kun en av dere vil ha stemmerett. Alle medlemmene skal ha fått tilsendt sakspapirer på e-post. Er det noen som ikke har mottatt sakspapirene, så ta kontakt med fagraadet@rusfeltet.no så sender vi dem umiddelbart.

Vi sender ut zoomlenken til årsmøtet, til alle påmeldte, onsdag 5. mai.

Under årsmøtet vil vi dele ut Fagrådets pris for Godt ruspolitisk arbeid 2021. Prisvinner er frem til utdelingen hemmelig.

Sakslisten til årsmøtet er:

Sak 1 Åpning av årsmøtet ved styreleder Anders Dalsaune Jansen
Sak 2 Konstituering                                                                                     
a) Opprop og godkjenning av fullmakter
b) Godkjenning av innkalling og dagsorden
c) Valg av dirigenter 
d) Valg av referenter
e) Valg av tellekorps
f) Valg av to personer til å underskrive protokoll
Sak 3 Årsmelding 2020 – 2021                                                         
Sak 4 Årsregnskap 2020 og revisorberetning                             
Sak 5 Budsjett 2021                                                                              
Sak 6 Innkomne saker                                                                         
a) Forslag fra Norsk psykologforening om vedtektsendring, § 6 Styret 
Sak 7 Arbeidsplan 2021                                                                         
Sak 8 Valg                                                                                                  
a) Valg av styremedlem
b) Valg av styremedlem 
c) Valg av styremedlem 
d) Valg av styremedlem 
f) Valg av medlem til valgkomiteen