«Flott å treffe alle deltakerne, og ikke minst å gi årets pris for godt spillfaglig arbeid til sosionom Lars Aarvåg Amundsen, Utekontakten, Bærum kommune! Han har vært pådriver og inspirator og er nå veileder for Spillhuset Bærum. Et sted som drives av- og for gamere», skriver tidligere styremedlem i Fagrådet Ingjerd Meen Lorvik, på sin Facebook-side. (Bildet sammen med prisvinneren)

Ingjerd Meen Lorvik er psykologspesialist ved Borgestadklinikken og leder for Norsk Forening for spillproblematikk. Foreningen samlet fagfolk og interessenter til konferanse på Hamar denne uka.

Den aggressive spillreklamen som nå også inntar sosiale medier var blant temaene på årets NFSP-konferanse. Det var også spillproblematikk i idretten. Foreningen vil fortsette å jobbe for å belyse spillproblematikk og hvordan den berører enkeltmennesker og storsamfunnet.

Spillhuset i Bærum åpnet i 2016 og tilbyr fritidsaktiviteter for dataspillinteressert ungdom i alderen 12-25 år. Spillhuset er drevet av unge gamere i samarbeid med Ungdom og fritid i kommunen. På Spillhuset kan ungdommene spille dataspill og være sammen med andre med samme interesse.

Vi gratulerer Lars Aarvåg Amundsen og Spillhuset i Bærum med prisen!