Sårbare overganger mellom behandling og oppfølging, mellom arbeidsliv og arbeidsledighet/alderspensjon er noe som mange synes er vanskelig å konkretisere. Ensomhet er tabu, men samtidig vår tids folkesykdom. 

Denne nye filmen viser blant annet hvordan musikkterapi kan bidra til tilhørighet og deltagelse i lokalsamfunnet.

Følg oss gjerne på YouTube og Instagram for kjappe oppdateringer og interessant innhold!

Helsedirektoratet anbefaler musikkterapi i flere nasjonale retningslinjer. Denne filmen inngår i en serie på seks filmer om musikkterapi i behandling av psykisk helseproblemer og/eller avhengighet. 

Bak filmen står det nasjonale nettverket for musikkterapi i rus og psykisk helse. Nettverket består av NAPHA, fire Kompetansesenter rus (KoRus), Fredrikstad kommune, NMH, UiB og Fagrådet - Rusfeltets hovedorganisasjon.