Under konferansen meldte to virksomheter seg inn i Fagrådet, Nordre Vestfold DPS og FIRE - foreningen ett skritt videre (Trondheim). Vi har plass til flere.

I 2016 fyller Fagrådet 25 år og det vil bli markert på ulikt vis gjennom hele året. Noen av markeringene vil bli bare for ledere og ansatte i medlemsvirksomhetene. Så det er ikke noe å vente på, meld dere inn i dag!!

Det ble gjennomført en mer uhøytidelig Facebook konkurranse om å like Fagrådet på FB. På FB heter vi Fagrådet innen Rusfeltet i Norge - Rusfeltets hovedorganisjon. I løpet av siste uken er det 124 nye liker og en av dem, Maria Einarsson Waag fra Bamble kommune, ble trukket ut som vinner av friplass på neste års Rusfagkonferanse som blir arrangert 14.-15. september 2016 i Oslo.

Evalueringene av årets konferanse fra deltakerne viser at de aller fleste var godt fornøyd med konferansen. Av de 156 som svarte på siste spørsmålet, alt i alt, hvor fornøyd er du med konferansen gir 119 stykker konferansen terningkast 5 eller 6. I gjennomsnitt blir resultatet 4,9.  Men Fagrådet tar med seg i planleggingen av våre nye møteplasser alle tilbakemeldinger og kommentarer som er gitt i evalueringsskjemaene.

Spørsmål om medlemskap eller andre ting, ta kontakt med sekretariatet