Retningslinjene gir en ny legitimitet for musikkterapifaget og peker på at det trengs flere stillinger.

Griegakademiets senter for musikkterapiforskning (GAMUT) Uni Research Helse, samarbeider med UiB og andre instanser for å utvikle relevante kurs, etter- og videreutdanningstilbud. I 2015 startet GAMUT opp med kurs og etterutdanning i musikkterapi, rus og psykiske lidelser. I tillegg tilbyr GAMUT gratis informasjonskurs om musikkterapi til kommuner og institusjoner innen TSB.

Kursene, som kan vare fra 1-3 timer, inneholder informasjon om:

  • evidensgrunnlag og brukererfaringer
  • implementering av musikkterapi
  • annet helsepersonells bruk av musikk i eget arbeid
  • musikk som helseressurs i pasienter/brukeres hverdag.

Fagrådet deltar i et nasjonalt kompetansenettverk for utprøving av musikkterapi på rusfeltet. I den forbindelse samarbeider vi blant annet med begge forskningssentrene for musikkterapi i Norge; GAMUT og Norges Musikkhøgskole/ senter for musikk og helse. I høst kommer en artikkel om brukererfaringer fra rusfeltet som Fagrådet skriver i samarbeid med forskningssentrene og KoRus-Vest Bergen. Artikkelen vil bli publisert i RUSFAG.