Vi ser frem til nye utfordringer og videre samarbeid i 2017 hvor Fagrådet blant annet arrangerer studietur til Wien 7. - 13. juni og Nasjonal Rusfagkonferanse i Bergen 4. - 5. oktober.