Innledere var professor Jørgen Bramness fra SERAF og Erik Løkke fra Cevita og bakgrunnen er FNs spesialsesjon for narkotika (UNGASS 2016) som blir avholdt i april 2016. Spørsmålet er om FN vil endre sine konvensjoner for en mer liberalisering av ruspolitikken.

Bramness er overrasket hvor stor plass cannabisdebatten har fått i Norge sammenlignet med Sverige og Finland. Bramness er også opptatt av at debatten er polarisert og må bli mer nyansert for at den skal bli viktig. Han gav noen spark både til forkjempere og motstandere for deres bruk av forskning og vekting av argumenter. Forskning anvendes på mange måter innenfor narkotikaområdet, men de fleste bruker den til å støtte sin egen ideologi og politikk. Det er vanskelig for folk uten forskningsbakgrunn å se på resultatene og forstå når de er relevante. Man tror at konsekvensene av forskning er mye større enn de egentlig er, sier Bramness. Dette kan du lese mer om i hans artikkel her. Bramness har liten tro på at FNs behandling i april 2016 vil få stor påvirkning på norsk narkotikapolitikk og viste til at både dagens regjering og aktive politikere sier at dagens norske ruspolitikk står fast. Debatten i FN vil i stor grad dreie seg om å skyve de land som stort sett bruker politi og kriminalomsorg  til å større grad se det som et helseproblem.

Eirik Løkke rådgiver i Cevita gikk langt og mener det er behov for nye ideer og løsninger i narkotikapolitikken. Dette har han skrevet et notat om som du kan lese her. Løkke la til grunn et større internasjonalt aspekt i sitt innlegg. Han vektla at det i dag brukes enorme summer på kriminalpolitiske tiltak uten spesiell god effekt. Bare i USA er det er det brukt 1 billiard dollar siden War on Drugs startet. Mange i fengsel 750 000 bare for cannabis i 2012. Det andre aspektet er den store svarte økonomien  og den organiserte kriminaliteten som ligger i narkotikahandelen og som er årsaken til at flere land deriblant Mexico har bedt FN om å fremskynde UNGASS fra 2019 til 2016. Hvert drepes ca 15 000 mennesker i Mexico i kampene mellom ulike narkotikakarteller. Løkke spør derfor om det er rett av Norge å opprettholde dagens politikk når så mange mennesker dør ute i verden som resultat av dagens politikk? Løkke mener det er behov for seriøs diskusjon om alternativer for eksempel regulert omsetning.

Siste del av seminaret var en paneldebatt hvor, i tillegg til Bramness og Løkke, deltok Stig Erik Sørheim fra Actis, Nils August Andresen fra Minerva, skribent og tidligere bruker Sturla Haugsgjerd deltok.  Det var også spørsmål fra salen. Debatten bar noe preg av den polariseringen som Bramness påpekte i sitt innlegg og varierte mellom de som diskuterte norsk politikk contra narkotikapolitikk i et globalt perspektiv.