Pressekonferansen kan ses på Helse og omsorgsdepartementets  nett-tv...