Torsdag 18. februar inviterte Frelsesarmeens rusomsorg til jubileumsfeiring i Oslo. Festsalen i Frelsesarmeens lokaler var fullsatt med ansatte, frivillige, samarbeidspartnere og inviterte gjester. Hele seansen begynte med grunnlegger av Frelsesarmeen William Booths legendariske tale om hvorfor Frelsesarmeen skal hjelpe dem som trenger det mest.

Siden 1891 har Frelsesarmeen arbeidet blant mennesker med rusavhengighet - gjennom å oppsøkende arbeid, åpne dører, smertelindring, sårstell, gode måltider, et godt bad og et ord på veien. Frelsesarmeens rusomsorg er del av Frelsesarmeens sosialtjeneste, og har i dag tilbud over hele landet. Rusomsorgens tilbud strekker seg fra lavterskeltilbud til botilbud til spesialisthelsetjenester på et høyt faglig nivå. Målgruppen for tjenestene er rusmiddelavhengige, bostedsløse og domfelte over 18 år som har behov for behandling, rehabilitering, omsorgs- og skadereduserende tjenester.

Statsminister Erna Solberg, som har besøkt flere av Frelsesarmeens tiltak, var forhindret fra å delta, men hadde sendt en videohilsen hvor hun gratulerte og takket Frelsesarmeens for deres bidrag i det som er et satsningsområde for regjeringen, rus og psykisk helse. Det var en rekke kulturinnslag underveis i markeringen og flere av brukerne av Frelsesarmeens tiltak stod for dem. Jobben på  Lillehammer leste historier og Stedet hadde musikkinnslag med Stomp. Prestasjoner på et høyt nivå. I tillegg hadde musiker Trond Granlund flere musikalske innslag.

Det var hilsningstaler fra byrådsleder Raymond Johansen i Oslo og fra direktør i Velferdsetaten, Lilleba Fauske. Begge vektla betydningen som Frelsesarmeen har for det samlede tilbudet til rusavhengige i Oslo. Fauske trakk særlig frem leder i Region Øst, Frode Woldsund, sin betydning i samarbeid og i utvikling av arbeidet der.

Sekretariatsleder Jan Gunnar Skoftedalen hilste jubilanten fra et samlet rusfelt og gratulerte med jubileet. Skoftedalen trakk særlig frem Frelsesarmeens evne til å være der for enkeltmennesket også i en tid hvor anbud, offentlige anskaffelser, telling og rapportering preger mye av hverdagen. Videre er det evnen til å kombinere frivillighet, engasjement, omsorg, faglighet og kvalitet. Evnen til å ta innover seg faglighet og kvalitet i alle tilbudene ble pekt på som nødvendig for å kunne utvikle seg videre, det er nok å peke på Gatehospitalet i Oslo. Det fungerer så godt at det startes opp et tilsvarende tilbud i Bergen.

Skoftedalen overrakte en gave til Frelsesarmeens rusomsorg ved leder Knut Haugsvær på vegne av Fagrådet og et samlet rusfelt. Det var et bilde av den tyske kunstneren Jutta Votteler, av en ugle. Det var selvfølge ikke tilfeldig. En ugle har store øyne og store ører - Frelsesarmeen ser og hører mennesker som trenger hjelp. En ugle har myke vinger så det er vanskelig å høre at den kommer - Frelsesarmeen kommer, gir hjelp og går stillferdig, lager lite oppstyr. En ugle er mest aktiv om natten - Frelsesarmeen gir hjelp og ly til dem som trenger det i natten. En ugle blir forbundet med klokskap - Frelsesarmeens leder og medarbeidere viser klokskap og bringer Frelsesarmeens rusomsorg videre.

Gratulerer med 125 år jubileet!