Diva and the Doctor kaller de seg, artist og erfaringskonsulent Angelica Kjos og musikkterapeut Hans Petter Solli. Nå kommer de på Fagrådets nasjonale rusfagkonferanse 14.-15. september med overskriften fra pasient til livsmestrer! Fra sitt samarbeid presenterer de erfaringer på en helt unik måte.

Hans Petter Solli arbeider blant annet på DPS Tøyen/Lovisenberg Sykehus. I en årrekke har han kjempet for at musikkterapi som fag skal bli en del av behandlingstilbudet innen psykisk helse og ROP lidelser. For Angelica ble musikktilbudet avgjørende for å bearbeide både traumer og rusavhengighet. Hun har i flere sammenhenger uttalt at musikkterapi har hjulpet henne med å komme i kontakt med følelsene sine igjen.

Den nye retningslinjen for rusbehandling (2016) anbefaler følgende om musikkterapi: «Musikkterapi gir muligheter for utvikling og endring gjennom et musikalsk og mellommenneskelig samarbeid mellom terapeut og pasient. Musikk kan skape gode muligheter for kommunikasjon og personlig uttrykk, og for å arbeide med sosial angst, motivasjon, selvforståelse, rusfrihet og annen personlig vekst. Mestringsopplevelser er sentrale i musikkterapien, og kvalitativ forskning viser at med god tilrettelegging og oppfølging kan mange brukere ta musikken med seg ut av terapirommet og inn som en mestringsressurs i hverdagslivet. Musikkterapi kan foregå i både kommunen, spesialisthelsetjenesten og kriminalomsorgen. Den kan være en del av et individuelt forløp, og som tiltak i gruppeterapi eller i åpne grupper. Terapien må utføres av personer med godkjent utdanning innen musikkterapi.»

Musikkterapi er også anbefalt som støttebehandling i ny retningslinje for avrusning.

Flere kompetansesentre for rus har i samarbeid med rusrådgivere ved fylkesmannsembetene understreket viljen til å prioritere stimuleringsmidler til musikkterapi, som en del av opptrappingsplanen og for å styrke implementeringen av anbefalingene i retningslinjene. De oppfordrer kommuner og virksomheter til å planlegge 2017 og 2018 og å søke midler.

Få med deg en spennende rusfagkonferanse – og la deg inspirere av Angelica Kjos, Hans Petter Solli og flere andre gode innledere!!

Fagrådet deler ut både pris for godt rusfaglig arbeid og pris for godt ruspolitisk arbeid på konferansen. Konferansens hovedtema er å vise bredde og kvalitet i hva et samlet rusfelt får til av godt rusfaglig arbeid. Som vanlig på Fagrådets konferanser er spennvidden stor og innlederne gode. Det vil være parallelle miniseminarer hver dag med felles overskrift – dette får vi til!

Konferansen avholdes i Oslo, Radisson Blu Scandinavia hotell, Holbergs plass, og kommer rett i etterkant av Fagrådets Jubileumsmarkering 13. september på det Norske Teatret.