Etter tre års rettsprosess har Fossumkollektivet nylig vært gjennom en ankesak i Eidsivating lagmannsrett. Saken er tidligere behandlet i tingretten og EFTA-domstolen. Dommen ble avsagt i lagmannsretten 8. april, hvor Fossumkollektivet igjen fikk medhold på alle punkter.

Stiftelsen Fossumkollektivet ble etablert i 1983 på Vestre Fossum gård i Spydeberg, og har i dag ca. 100 behandlingsplasser fordelt på ni ulike avdelinger i fire fylker. Stiftelsen Fossumkollektivet er et bo- og behandlingstilbud for unge i alderen 15 – 30 år, med rusmiddelrelaterte problemer/avhengighet og med samtidig rusmiddelproblem og psykiske lidelser.

Bakgrunnen for rettsprosessen var at ledelsen ved Fossumkollektivet i 2013 bestemte å endre arbeidstidsordningen fra turnus på tre- og firedøgnsvakter til sjudøgnsvakter av økonomiske og faglige årsaker. Medlevertillegget ble imidlertid økt og de ansatte fikk del i en permisjonsordning der de hvert tredje år får tre måneders permisjon med full lønn.

Medleverforskriften åpner for betydelig utstrakt turnus i institusjoner organisert som kollektiv. FO og Fagforbundet har imidlertid hevdet at forskjellen blir for stor når statlige «medlevere» er på jobb to til tre døgn av gangen, mens miljøterapeutene i Fossumkollektivets avdelinger har sjudøgnsturnus. Lagmanssretten mente i likhet med de andre rettsinstansene at medleverskapet ved Fossumkollektivet er fullt lovlig og at virksomheten faller inn under medleverforskriften.

Fossumkollektivet ser på dommen i Eidsivating lagmannsrett som en viktig seier for barn og unge som har behov for kontinuitet i sine relasjoner med trygge omsorgspersoner.