Fagrådet har tro på åpne, transparente diskusjoner, også om forhold mellom organisasjoner på rusfeltet. Det vi opplever som forskjellsbehandling over år av Actis og oss er gjerne underkommunisert fordi det er vanskelig å påpeke faktiske forhold uten å bli beskyldt for misunnelse eller sutring.

Actis gjør en god jobb og målet er ikke å sverte dem eller frata dem penger, men heller å synliggjøre systematisk forskjellsbehandling over tid og uten begrunnelse, fra myndighetene.

En forskjell på 12 millioner kroner i støtte!
Fagrådet representerer over 130 organisasjoner og aktører og er landets største paraply- og medlemsorganisasjon innen rusfeltet.  Våre rammebetingelsene har mye å si for hvilket arbeid vi kan utføre. Vi har derfor i flere år både skriftlig og muntlig informert myndighetene om de faktiske forhold, hvilket i 2017 resulterte i en økning fra 1,850 millioner i støtte til 3,050 millioner kroner. Det er vi selvsagt svært glade for. Men fortsatt er vi 12 millioner lavere i støtte enn Actis som representerer 32 organisasjoner.

Regjeringen foreslår nå 15,1 millioner kroner i driftsstøtte til Actis i Statsbudsjettet. Fagrådet er ikke nevnt i Statsbudsjettet, men fikk i 2018 3,1 millioner i støtte etter søknad til Helsedirektoratet. Fra år til år har vi lite forutsigbarhet på hva vi kan forvente i støtte.

Hva er forskjellen mellom Actis og Fagrådet - Rusfeltets hovedorganisasjon?
Fagrådet - Rusfeltets hovedorganiasjon ble etablert  i 1991 og er landets største paraply- og medlemsorganisasjon innen rusfeltet med over 130 medlemsvirksomheter. Disse inkluderer mer enn 180 tjenester og mer enn 4000 årsverk. De representerer bredden av tiltak og organisasjoner som arbeider innen behandling, forebygging, rehabilitering, forskning og skadereduksjon. Blant medlemmene er kommuner/kommunale tiltak, helseforetak, behandlingsinstitusjoner, store forskningsinstitusjoner i tillegg til bruker- og pårørendeorganisasjoner og frivillige organisasjoner.

Vår visjon er "Mangfoldige, tilgjengelige og helhetlige tjenester i et samlet rusfelt". Vi er en uavhengig fag- og ruspolitisk organisasjon. Våre hovedoppgaver er å fremme rusfaglig og ruspolitiske saker og se nøye på konsekvensene av gjeldende politikk. Vi løfter frem kunnskap og erfaringer på en rekke møteplasser.

Actis ble lansert 1. februar 2003. Initiativet til opprettelsen kom fra organisasjoner som tidligere utgjorde Avholdsfolkets Landsråd. I dag består Actis av 32 ulike organisasjoner, der noen har tilhørighet til avholdsbevegelsen og noen ikke har det. Actis er ikke selv en avholdsorganisasjon. Som paraply er Actis partipolitisk uavhengig og livssynsnøytral.

Actis jobber for å redusere skadene fra bruk av alkohol, narkotika og pengespill. Deres rolle er å være en tydelig stemme og pådriver for en god alkohol-, narkotika- og spillpolitikk. Deres mål er å være en premissleverandør for utformingen av politikken for rus- og spillavhengighetsfeltet i Norge.

Fagrådet ønsker en dialog og en tilbakemelding på hvilke rammebetingelser organisasjonene skal ha framover og en begrunnelse for hvorfor forskjellen er og har vært så stor. Forskjellsbehandlingen kan ikke fortsette uten kommentarer.

Vi ber derfor om et snarlig møte med Helse- og omsorgsdepartementet.