Ettersom pandemien har vart i over ett år var vi glad for at regjeringen endelig fikk på plass et forslag som vi forenkle tilgangen til legemidler for folk med rusavhengighet. Flere kommuner har meldt at dette har vært krevende og brukerorganisasjonene har flere ganger tatt opp problemstillingen.

Helse- og omsorgsdepartementet sendte i april ut et forslag til midlertidig endring av forskrift 27. april 1998 nr. 455 om rekvirering og utlevering av legemidler fra apotek på høring. Forskriften gjelder midlertidig substitusjon med vanedannende legemidler for personer med rusmiddelavhengighet under karantene eller isolasjon relatert til covid-19 pandemien.

Vårt høringssvar følger her i sin helhet:

Fagrådet - Rusfeltets hovedorganiasjon er tilfreds med at regjeringen omsider letter på rekvirering og utlevering av legemidler under Covid-19. Det er tross alt mer enn ett år siden problemstillingen ble reist.

Vi støtter det fremlagte forslaget.

Det er flere gode grunner til å gjøre tilgangen til legemidler lettere for rusavhengige. Selv om mange rusavhengige har tatt ansvar i denne krevende perioden så kan karantene og isolasjon være vanskelig uten tilgang til rusmidler eller substitusjonslegemidler.

Vi er glad for at forskriften åpner for bruk av legemidler utover de som i dag
benyttes i legemiddelassistert rehabilitering (LAR). For mange vil det være feil "medisin".

Situasjonsbekrivelsen som legges til grunn i høringsnotatet er gjenkjennelig.
Vi er spent på om dette kan bidra til å forbedre samarbeidet mellom pasient,
fastlege, kommunale tjenester og spesialisthelsetjenesten etter at epidemien har kommet under kontroll.