Hentet spesialistene til lavterskeltiltaket
Tidligere måtte pasientene til spesialiserte sykehusavdelinger for å få behandling for Hepatitt C. Mange av pasientene er hjemløse og psykisk syke og erfaringen var at mange uteble fra behandlingen. Suchthilfe Wien ansatte følgelig en spesialist på hepatitter og erfarte i 2016 at hele 73 av 110 pasienter fullførte 12 ukers behandling. 55 menn og 18 kvinner fikk behandling, gjennomsnittsalder var 40 år.

I likhet med Norge får alle pasientene med genotype 1 og 4 behandling. Med den nye ordningen får også pasienter med genotype 3 behandling ved senteret. Behandlingen betales av den enkeltes helseforsikring. Dersom brukeren ikke har helseforsikring hjelper sosialarbeiderne ved Suchthilfe dem med å tegne en. Senteret tester i underkant av 700 pasienter for Hepatitt C hvert år.

Kombinasjon av LAR- og Hepatitt C- medisiner
Oppmøtet for hepatitt C behandling endret seg dramatisk når senteret begynte å tilby parallell medisinering med substitusjonsbehandling. Pasientene som er hjemløse og uten jobb besøker lavterskeltiltakene eller apotek daglig og kan følgelig effektivt få behandlet sin Hepatitt C parallelt. Hver dag får de snakke med enten en lege, sykepleier eller farmasøyt som kan vurdere pasientens helsetilstand og eventuelle bivirkninger. Ordningen har fått navnet "Directly observed therapy".

Nullvisjon av Hepatitt C innen 10 år
Lavterskelsenteret hadde en imponerende høy faglig standard og presenterte muligheter framfor hindringer knyttet til en belastet brukergruppe. Direkte og barrierefri tilgang til nødvendig helsehjelp var overskriften over alle tilbudene.

Alle nødvendige tjenester er tilgjengelig under sammen tak "One stop shop"-prinsippet. Senteret er bemannet med spesialister innen både gynekologi, indremedisin, HIV/AIDS og hepatitter. Øyeblikkelig hjelp funksjon er tilgjengelig også i helgene.

Med denne organiseringen har senteret en visjon om å ha utryddet Hepatitt C hos sine pasienter innen ti år. Et forbilde både på organisering og visjon! Til kontrast har Norge ingen konkret visjon om å eliminere Hepatitt C i strategien som ble publisert sommeren 2016. Mange har reagert sterkt på dette og lege/ROP-forsker Knut Boe Kielland uttalte i februar 2017  -Når var det Norge sist hadde muligheten til utrydde en epidemi – nå har vi en god anledning!

Fagrådet arrangerer, sammen med Abbvie, debatt under Arendalsuka om Hepatitt C og ønsker alle interesserte velkommen torsdag 17. august kl 15.30 -17.30.