Det er totalt en pott på 20 000 kroner som deles ut. Hensikten er å bidra til at norsk forskning, modeller og tiltak blir synliggjort ved utenlandske konferanser.

Stipendet kan deles ut for konferanser som er gjennomført eller som skal gjennomføres i 2015.

Søknad sendes på e-post til fagraadet@rusfeltet.no. Søknadsfrist er 25.august.

I søknaden må vises til hvilken konferanse du har deltatt eller skal delta, hva som presenteres og budsjett/kostnadsoversikt.

Alle søkere får skriftlig svar.