Norge har de siste 4 årene hatt presidentskapet i Pompidougruppen og det er helseminister Bent Høie som innehar vervet.

Det sivile samfunn 
En samlebetegnelse på de delene av samfunnet som består av frivillige organisasjoner, ulike pressgrupper og individer, som kommer sammen for å fremme en politisk sak eller løse en oppgave i fellesskap på frivillig grunnlag. Et mangfoldig og dynamisk sivilt samfunn er et viktig supplement og korrektiv til myndighetene og en forutsetning for en demokratisk utvikling. 

Sivilt samfunns plass i ruspolitikken diskuteres i flere land og det er ingen tvil om at Norge gir det sivile samfunn større plass enn de fleste andre land.

I tillegg til Fagrådets leder var Foreningen for human narkotikapolitikk ved leder Arild Knutsen, invitert til å holde innlegg. Innlegget til Arild Knutsen skapte stor begeistring blant ellers trauste politikere og byråkrater.

Fra rusmisbrukere til personer som bruker rusmidler
Norge, og Høie spesielt, får mye ros for det som er oppnådd i perioden hvor Norge har hatt presidentskapet. I løpet av perioden har menneskerettighetene blitt en hovedsak innenfor ruspolitikken. Herunder arbeidet for å redusere stigmatisering av personer som bruker rusmidler. -Det er kanskje på tide å endre ordbruken fra rusmisbrukere til personer som bruker rusmidler, sa Høie i sin tale til forsamlingen.

Under konferansen i Stavanger 27.-28. november var det samlet nærmere 130 personer fra de 39 medlemslandene. Flere land stilte med sine helse-, justisministere eller statssekretærer. I tillegg deltok mange byråkrater med ansvar for ruspolitikken i sine respektive hjemland.

Hva er Pompidougruppen?
The Pompidou Group arbeider  for å bekjempe narkotikamisbruk og narkotikasmugling gjennom politiske strategier, aksjonsplaner og intervensjoner. Gruppen ble grunnlagt i 1971 etter initiativ av datidens franske president Georges Pompidou. I 1980 ble den innlemmet i Europarådet. The Pompidou Group bestod opprinnelig av sju europeiske land (Frankrike, Tyskland, Belgia, Italia, Luxenburg, Nederland og Storbritannia), men består nå av 39 medlemsland.

Glad mennskerettighetene får større internasjonal oppmerksomhet i ruspolitikken
I sitt innlegg ga Jan Gunnar Skoftedalen uttrykk for stor glede over at menneskerettighetene har fått en fremtredende rolle i ruspolitikken i Europa. Han sa at målet må være at alle personer med rusproblemer  får god tilgang til helsetjenester både for avhengighet og for andre helseplager. Videre understreket han betydningen av at myndighetene har et utstrakt og godt samarbeid med sivilt samfunn. Som eksempel ble det vist til den praksisen som helseminister Bent Høie har, før store internasjonale møter hvor han inviterer representanter fra det sivile samfunn for å få innspill.

"You don’t lose your human rights having drugproblems. But we have a tradition in Norway that you should suffer and torment before you qualify for help. Having other diseases in Norway – you don’t have to qualify for help. You just get help –. We still have a serious problem with people’s attitudes towards addiction - also among politicians and staff members in health institutions. We believe that the only things that can help are dialogue, more knowledge, more research, more healthcare and respect.

I think, probably like you, that I have a good attitude towards addiction. But for about 4 weeks ago I visited Crossline in Zurich and I brought with me my Norwegian way of thinking. After a while, I was told carefully; You have to change your way of thinking, sir. So for us all, more open minded please".
Jan Gunnar Skoftedalen

Portugal overtar presidentskapet
Norge har hatt presidentskapet i 4 år og overlot det til Portugal for de neste 4 år. Portugal tok imot stafettpinnen ved Raquel Duarte, statssekretær i det portugisiske helsedepartementet. Spennende at nettopp Portugal skal videreføre det gode arbeidet Norge og Bent Høie har lagt ned gjennom disse fire årene.