Bakgrunnen for møtet var brukerorganisasjonene og Fagrådets åpne brev til Høie 5. september og en kronikk i Klassekampen 29. september hvor vi ber han om å ikke svikte de narkomane. I sitt tilsvar i Klassekampen 5. oktober skriver Høie at han ikke skal svikte de narkomane.

Møtet foregikk i en positiv tone hvor leder i proLAR, Ronny Bjørnestad, innledet på vegne av organisasjonene. Bjørnestad vektla betydningen både for samfunnet og for den enkelte ved å gå inn for konkrete tiltak som vil eliminere Hepatitt C. En eliminering er også i tråd med WHO sin målsetting, sammen med en rekke nasjoner.

Mange tidligere og nåværende rusavhengige er smittet av Hepatitt C i Norge og har levd i årevis med viruset. I dag måles leververdier, men leververdiene i seg selv fanger i mindre grad opp hvordan viruset påvirker kroppen. Her må en bruke elastografi/ FibroScan som gir mer nøyaktige svar. For å hindre større skader og tidlig død er det nødvendig å sette inn tidlig behandling når smitten er påvist. Det er også å anse som et smitteverntiltak.

Alle organisasjonene fulgte opp Bjørnestads innledning om nødvendigheten av tidlig behandling av alle og å ta kostnaden i dag og ikke skyve regningen foran. Organisasjonene har bedt om en forpliktende handlingsplan som styrker Hepatittstrategien som ble publisert i sommer. Strategien har Fagrådet tidligere beskrevet som både mangelfull og tannløs. Høie var mer opptatt av handling enn nye handlingsplaner. Men for organisasjonene er det nødvendig med et politisk signal om at området skal prioriteres. Høie lovte å ta med seg innspillene, men ville avvente videre tiltak til etter behandlingen av Kjersti Toppes dokument 8 forslag i Stortinget om å lage en handlingsplan.

Organisasjonene presiserte overfor Høie at det er mulig å handle raskt og effektivt i forhold til identifisering av Hepatitt C-smittede. I dag er det eksempelvis over 7000 i LAR og flere hundre i døgnbehandling som er åpenbare målgrupper å starte med.