Bakgrunnen var et dokument 8 forslag fra nestleder i komiteen Kjersti Toppe og representanten Per Olaf Lundteigen hvor de ber Helse- og omsorgsdepartementet gjennomgå LAR-ordninga i Norge og fremme tiltak for å sikre kvalitet og redusere overdosedødsfall i LAR. Mange organisasjoner og virksomheter deltok i høringen. Det var brukerorganisasjoner, legeforening, jordmorforening, sykepleierforbundet, apotekerforening, pasientombud, Actis, Seraf og enda noen til.

Det ble vektlagt ulike ting fra de ulike organisasjonene og virksomhetene, men de fleste støttet en gjennomgang av LAR ordningen. Fagrådet la vekt på at LAR har hjulpet mange og er et viktig bidrag for et mangfoldig og helhetlig rusbehandlingstilbud. Det er viktig at Norge opprettholder institusjonsbehandling og at vi ikke får en situasjon hvor institusjonsbehandling fases ut. Fagrådet, sammen med de fleste andre på høringen, mente brukermedvirkningen i LAR bør forbedres. Rehabiliteringsmulighetene må styrkes gjennom forbedret tilbud på bolig, arbeid og aktivitet og det krever øremerkede midler til kommunene. Det bør tillates flere typer medikamenter og det bør lages bedre tilbud for å fange opp de som er mest utsatt.

I Fagrådets skriftlig innspill var det følgende hovedpunkter:

  • Elementer i LAR behandlingen må avgjøres andre steder enn i Stortinget
  • Sterkere brukermedvirkning
  • Flere medikamenter må tillates
  • For mange inkluderes ikke i dagens ordning
  • Overdoseproblematikken
  • Lekkasje
  • Manglende rehabiliteringsmuligheter

Dokument 8 forslaget fra Toppe og Lundteigen kan du lese her....

Du kan se fra Stortingets nett-tv her...