Mandag 9.mai ble det arrangert en fagkonferanse med tittelen "Rusfeltet mot nye høyder" med 320 deltakere. Om ettermiddagen inviterte styret til en mottakelse i Schøtt-stuene på Bryggen. Tirsdag 10.mai ble det arrangert en brukerkonferanse, "RØST", med over 300 deltakere og venteliste for å delta.

Fagkonferansen hadde et sterk internasjonalt perspektiv ved prof Bill Miller fra USA som har vært sentral i forbindelse med Motiverende intervju, Jane Mounteney fra EMCDDA som snakket om Trendspotting, det nye i det europeiske narkotikalandskapet, Domingos Duran fortalte om Portugalmodellen, Cecilie Schou Andreassen hadde et innlegg om ulike typer adferdsavhengighet. Sonja Mellingen fra Bergensklinikkene hadde et spennende innlegg om sin doktorgradavhandling, hvordan drikker kvinner og menn som er blitt foreldre. Konferansen ble avsluttet av Prof Per Fugelli som hadde innlegget tanker og innsikt om helsetjenestens gudestoff og tillit i møte med den rusmiddelavhengige.

Brukerkonferansen 10.mai viser hvordan Bergensklinikkene på en forbilledlig måte tar brukernes RØST på alvor. Å sette av en hel dag av en jubileumsmarkeringen viser hvilken betydning Bergensklinikkene legger i høre brukernes erfaringer. Arbeidet med programmet har Ruth Donovan ledet i samarbeid med dyktige medarbeidere ved Bergensklinikkene.

Styret i Bergensklinikkene arrangerte en mottakelse for ansatte, deltakere og inviterte gjester. Fagrådet var representert ved sekretariatsleder Jan Gunnar Skoftedalen som hilste til Bergensklinikkene. I sin hilsen vektla Skoftedalen den innovative evne som Bergensklinikkene har vist gjennom disse 25 årene. Det har vært mot til å utfordre, utvikle og prøve nye metoder og ideer. For å få til det kreves det kompetente medarbeidere og ledere. Fra Fagrådets side er det umulig å ikke nevne adm dir Erling Pedersen som har vært direktør i Bergensklinikkene i alle de 25 årene og leder i Fagrådet i 12 av disse årene. Den betydning som Pedersen har spilt for utviklingen av rusfeltet lokalt og nasjonalt må understrekes. Den statusheving som rusfeltet har hatt må Pedersen få en stor del av æren for. Fagrådet gav et trykk av Bjørg Thorallsdottir "om du har en drøm så er det fordi du kan nå den" som gave til Bergensklinikkene.

På konferansen og mottakelsen var Bergen kommune representert ved ordfører Marte Mjøs Persen og sosialbyråd Erlend Horn som begge vektla Bergensklinikkenes betydning for Bergen kommune. Nytilsatt Avdelingsdirektør for avdeling for rusmedisin hilste til jubilanten og inviterte til et utvidet samarbeid for sammen å løse de utfordringene som Bergen i dag har. Blant mange andre gratulanter var også statsminister Erna Solberg som sendte en videohilsen til Bergensklinikkene.

Fagrådet gratulerer Stiftelsen Bergensklinikkene med 25 gode år i rusfeltet.