Tilstede var medlemsvirksomheter, tidligere prisvinnere, tidligere ledere av Fagrådet, leder av helse- og omsorgskomitéen på Stortinget Kari Kjønaas Kjos, byråkrater og ulike musikere og skuespillere som skulle underholde underveis.

Styreleder Kirsten Frigstad ønsket velkommen og introduserte konsertpianist, overlege ved Borgestadklinikken og tidligere prisvinner Egil Nordlie. Nordlie satte jubileumstemningen med å spille Kjempeviseslåtten av Harald Sæverud og Jubilee Rag av Winifred Atwell.

Tidligere leder av Blå Kors, direktør i AKAN og fagssjef i Sykehuset Telemark Halvor Kjølstad fulgte opp med å ta oss gjennom rusfeltets historie før Kari Kjønaas Kjos åpnet rekken av gjester som ville komme med hilsninger til Fagrådet.

         

Anne Aasen (bildet øverst), første leder i Fagrådet, fortalte om hvordan Fagrådet ble til og den første tiden etter oppstart, mens Erling Pedersen (bildet nederst) fulgte opp med å beskrive hvordan Fagrådet arbeidet i de to periodene (til sammen 12 år) som han var leder. Nåværende leder av Fagrådet Jan Gunnar Skoftedalen viste bilder av blant annet tidligere prisvinnere, styremedlemmer og fra studieturer.

Mellom talene og hilsningene var det kunstneriske innslag av stor bredde; Utdrag fra Det Norske Teatrets nye oppsetning "Songfuglen" av Jan Roar Leikvoll - med Frank Kjosås (bildet over) i hovedrollen, Endless og L Mario - en rapduo bestående av Mikael Nyhus og Marius Aronsen, Halmstrå - bestående av Morten Brodahl og Torhild Kielland, og STOMP fra Frelsesarmeen under ledelse av musikkterapeut Erlend Barratt-Due Solum.

Markeringen ble avsluttet med jubileumsmiddag på Bristol hotell der flere benyttet anledningen til å komme med hilsninger og det ble underholdning av impro-rap-gruppa Stor Overraskelse.

Fagrådet takker for gode ord, lykkeønskninger, blomster og gaver. Dette ble en stor dag for oss.