18. oktober markerer vi vårt 30-års jubileum med medlemmer og gjester på hotel Bristol i Oslo. Fagrådet ble stiftet 15.oktober 1991.

Vi har invitert ledere eller representanter fra medlemsvirksomheter sammen med andre gjester. I tillegg til hilsninger og taler vil det være kulturelle innslag.

Fagrådet fikk i 1991 navnet Fagrådet for Rusvernet i Norge forkortet til FIR. Fagrådet var en sammenslåing av Samarbeidsrådet for Institusjoner for Rusmiddelmisbrukere (SIR) og Ledergruppa for institusjoner mot Rusmiddelmisbrukere (LIR). Siden har Fagrådet skiftet navn to ganger, først til Fagrådet for rusfeltet i Norge og nåværende Fagrådet – Rusfeltets hovedorganisasjon. Alt dette i tråd med utviklingen på rusfeltet. 

Jubileumsmiddagen vil bli gjennomført i tråd med gjeldende smittevernregler, men det vil neppe legge hindringer for en hyggelig markering.

Vi vil også dele ut Fagrådets pris for godt rusfaglig arbeid under markeringen.
 

Dagen etter, tirsdag 19. oktober, arrangerer vi jubileumskonferansen "Rus og hjernen". Dette blir en hybridkonferanse med både fysiske og digitale plasser. Det er kun få fysiske plasser igjen, men plass til mange foran skjermen. Flere arbeidsplasser har allerede lagt dette inn som en felles fagdag hvor de ser konferansen sammen.

Påmelding klikk her

Program klikk her