Fagrådet har i brev til Helse og omsorgsminister Høie 2.februar bedt han stanse denne nedleggingen. Fagrådets bekymring dreier seg om rusfeltet nok en gang organiseres bort. Videre at rusfeltet mister uavhengige forskning på rusområdet. Folkehelseinstituttet er et først og fremst et forvaltningsorgan som også har forskningsoppgaver. Tilnærmingen til forskningen er i stor grad ulik da Folkehelseinstituttet har en kvantitativ biomedisinsk tilnærming mens det på SIRUS er mer samfunnsvitenskapelig kvalitativ forskning. Begge tilnærminger er viktig, men Fagrådet er redd rusfeltet vil tape på en innlemming av SIRUS i folkehelseinstituttet.

SIRUS er kanskje det instituttet som har størst og bredest alkoholforskning og et svekket SIRUS vil sannsynlig gi en svekket alkoholforskning. Endringen ser også ut til å skje uten at fagfeltet og brukere av SIRUS ser ut til å være spurt.

I Stortinget har stortingsrepresentant og medlem av Helse- og omsorgskomiteen Olaug Bollestad (KrF) og stortingsrepresentant Audun Lysbakken (SV) gjennom spørsmål til Helse og omsorgsminister Bent Høie hvor de også melder bekymring for det arbeidet som nå foregår.

Les spørsmål fra Olaug Bollestad her....

Les spørsmål fra Audun Lysbakken her...