Velkommen til fagdag i Oslo torsdag 10. november kl. 09.30-14.00

Påmelding: Werner@psykiskhelse.no

Klikk her for å se programmet (PDF, 888KB)

Hvordan sikrer vi at flere mennesker med rusproblemer og psykiske lidelser bedre får ivaretatt sin somatiske helse?

Forskning viser at høyintensitetsstrening har god effekt på den somatiske helsen til mennesker med alvorlige psykiske lidelser og/eller avhengighet. Jobber du med trening og vil lære mer om høyintensitetstrening vil vi gjerne invitere deg med i det regionale fagnettverket vårt.

Alle som jobber med «trening som medisin» med hovedmål å bedre rus- og psykiatripasienters somatiske helse er velkomne.

Fagdagen arrangeres i samarbeid med Rådet for Psykisk helse og med støtte fra Stiftelsen Dam.

Sted: Klingenberg kino, sal 2, Oslo sentrum, Nathionaltheatret 

Arrangementet er gratis og det serveres lunsj

Målgruppe: treningsterapeuter, ledere, leger, innbyggere og pasienter som har eller ønsker treningstilbud, beslutningstakere, ansatte i kommunen som jobber med folkehelsetilbud til befolkningen og alle som er glad i å tilby trening. Alle som jobber med «trening som medisin» med hovedmål å bedre rus- og psykiatripasienters somatiske helse er velkomne.

Klikk her for å se programmet (PDF, 888KB)

Fagdagen arrangeres med støtte fra Stiftelsen Dam.