Klubbene hadde en todagers samling i Oslo med erfaringsutveksling, dialog og faglig påfyll. 40 personer deltok med sterk dedikasjon til golf og til å gi mennesker tilhørighet. Mange sterke historier ble delt og gav inspirasjon til andre. Mening, mestring og tilhørighet gikk igjen.

Fagrådets nyeste medlem er Ett slag av gangen. De har som formål å søke midler og yte støtte til landets golfklubber som i tillegg til sin vanlige aktivitet, driver eller ønsker å drive aktivitetstilbud for sin målgruppe.

Målgruppen er mennesker med rusavhengighet eller psykisk sykdom, unge lovbrytere/rusbrukere, domfelte og løslatte, unge i utenforskap og minoriteter.

Det er nå 40 golfklubber i hele landet som er knyttet til Ett slag av gangen. Foreningen ble stiftet i februar 2021 og har vokst raskt. I halvårsrapporten skriver Ett slag av gangen at det nå er mer enn 1000 deltakere.

Under samlingen ble suksesshistorier og lokale erfaringer delt. Nå stenges banene ned og da tilbys det  innendørsaktivitet gjennom simulatortrening minst en gang i uka. Noen klubber klarer mer. Dette krever finansiering gjennom eksterne midler.

Turnering
I mai 2023 planlegges det en stor turnering for alle klubbene i Kragerø. Det legges opp til en turnering med mer enn 400 spillere og ledere over to dager. Flere kunne melde om lokale turneringer og matcher mellom klubbene.

Samarbeidsavtaler
Foreningen har inngått flere samarbeidsavtaler og har en nasjonal avtale med Kriminalomsorgsdirektoratet. Her er det både muligheter for arbeidstrening og samfunnsstraff i golfklubbene ispedd noen golfrunder. Mange av kommunene har også lokale avtaler med kommunen, institusjoner, ideelle organisasjoner eller brukerstyrte sentre. 

Foreningen starter også opp et samarbeid med Sens arbeidsinkludering for å kunne bidra til at deltakerne kommer over i ordinært arbeid. Golfforbundet er også en viktig samarbeidspartner.

Fagrådet ønsker Ett slag av gangen velkommen som medlem og lykke til i det videre arbeidet.

Les her reportasjen fra Finansavisen