Slik beskriver Dag Torp (bildet) i Foreningen for Human Narkotikapolitikk (FHN) sin egen kamp for en bedre hverdag i NRK-radio Ekko. I dag er han ansatt som erfaringskonsulent i et FACT-team i Oslo.

FACT står for Flexible Assertive Community Treatment og kan oversettes til fleksibel aktiv oppsøkende behandling.
Helsedirektoratet

Kulturtolk
Å være erfaringskonsulent er i Torps øyne å være kulturtolk og brobygger. Han beskriver dette ut fra skam og følelsen av mindreverdighet i forhold til andre uten samme erfaring. – Derfor blir rusmiljøet og behandlingsmiljøet forskjellige. Og da kan det være enklere å snakke med folk som har samme erfaring, -som selv har bodd i et rottereir og kjenner lyden av å tråkke på søppel når de står opp, sier Torp.

Syremannen
Dag Torp har et sterkt engasjement knyttet til FHN og skadereduksjon. Minst to dager i uka deler han ut rent brukerutstyr i Brugata i Oslo sentrum, som han mener nå er Europas største åpne russcene. Han blir kalt “Syremannen” av menneskene han møter, som blant annet får askorbinsyre, kokekar, sprøyter og Nalokson som gjør at de kan bruke rusmidler på en tryggere måte. Dette bidrar til færre overdoser og færre sykdommer.

Det er sterke følelser knyttet til ideene om bedringsprosesser, rusfrihet og/eller veien mot et bedre liv. Sterke følelser og mange snublesteiner i diskusjonene. Forståelig nok med sterke følelser fordi det ofte handler om liv og død.

Dyster overdosestatistikk
I 2018 døde 286 mennesker av overdose i Norge, en økning på 39 fra 2017. I følge en oversikt fra Det europeiske overvåkingsenteret for narkotika og narkotikamisbruk (EMCDDA) ligger Norge på pallplass i Europa når det gjelder antall overdoser, med bare Estland og Sverige foran oss. Overdosedødsfall er et samfunnsproblem både i Norge og i resten av verden.

Dag Torp ønsker at tallene over overdoser skal komme raskere sånn at korrigeringer i hjelpetiltak kan bli mer effektive. Han  mener at opplæring i tryggere rusbruk, bruk av motgift som Nalokson sammen med å aktivt jobbe oppsøkende på gata er avgjørende viktig. Han er bekymret for at det fortsatt mange steder i Norge er godtatt med “spritfylla” fra ung alder, mens en raskt blir stemplet som kriminell om en tester andre rusmidler. Dette er skadelig og bidrar kun til at ruskarusellen går fortere, mener Torp.

Diskusjonen omkring hva som er best reaksjon fra samfunnet er høyaktuell når vi nå nærmer oss høringsfrist på Rusreformen – fra straff til hjelp 2. april.