Regjeringen vil ha ned ventetiden til rusbehandling ytterligere de neste årene. Dette var to av hovedpunktene i sykehustalen 2019 til helseminister Bent Høie.

Ventetid
I 2018 er gjennomsnittlig ventetid 35 dager. I sykehustalen 2019 krever Høie at ventetiden skal under 35 dager i 2019 og innen 2021 skal den være nede på 30 dager innenfor Tverrfaglig Spesialisert Behandling (TSB).

Fagrådet - Rusfeltets hovedorganisasjon var invitert til å overvære sykehustalen 2019 som også i år ble holdt på Rikshospitalet. I sykehustalen presenterte helseministeren sine styringsbudskap og forventninger til sykehusene og øvrig spesialisthelsetjeneste for 2019. Etter talen hadde Høie felles foretaksmøte med de fire regionale helseforetakene.

Stor tro på pakkeforløpene

Helseministeren vil også i 2019 at spesialisthelsetjenesten skal prioritere rus og psykisk helse og gjentar sine overordnede mål hvor prioritering av TSB og psykisk helsevern er et av tre mål.

Han uttrykker store forventninger til pakkeforløpene som innføres i 2019. Pasienten skal vite hva som skal skje, når det skal skje og hvem som har ansvaret. God ledelse på alle nivå er nødvendig for pakkeforløpenes suksess og med det ga han lederne et tydelig ansvar.

Den styggeste ulikheten
Den største og styggeste ulikheten i helse er at personer med psykiske lidelser og rusproblematikk lever i gjennomsnitt 20 år kortere enn resten av befolkningen - av somatiske sykdommer, sa Høie i talen til et fullsatt auditorium på Rikshospitalet. Og fortsatte - Tjue år.

Tar vi det egentlig innover oss? Grunnen er ofte at somatiske sykdommer og livsstilsutfordringer ikke blir sett eller fanget opp. De får ikke den samme hjelpen som andre pasienter. Det er en ulikhet vi ikke kan leve med. Jeg kan ikke la være å være opptatt av dette.

Storbrukere av helsetjenester
Høie tok i sin tale opp at vi har en gruppe storbrukere av helsetjenester, også innenfor rusbehandling. 10% av pasientene bruker 60% av ressursene. Hvordan kan vi unngå at personer faller ut av jobb og bolig som vi vet medvirker til at de blir storbrukere av tjenester? Svaret til helseministeren er å forebygge og fange opp tidligere, ikke redusere tjenestene til de som trenger det. Her er samhandling et stikkord som Helse- og omsorgsdepartementet vil komme tilbake til med den nye sykehusplanen som kommer høsten 2019.

Uvirksomme metoder
Etter at Beslutningsforum for nye metoder ble etablert, er det tatt i bruk 93 nye metoder i spesialisthelsetjenesten. Om, eller hvor mange, uvirksomme metoder som er faset ut, er ikke kjent. Høie oppfordret alle sykehusene til en gjennomgang av sine metoder for å fase ut uvirksomme metoder og viste til England som har hatt en slik gjennomgang. De vil fase ut 17 ulike kirurgiske inngrep som det er dokumentert ikke har effekt. Hvorvidt, eller når, en slik gjennomgang kommer til TSB og psykisk helsevern ble ikke nevnt. Men at det vil bli økt fokus på dette må rusfeltet forberede seg på.

Les hele sykehustalen