Den midlertidige forskriften innebar blant annet at enkelte pasientrettigheter helt eller delvis ikke gjaldt.

Rettighetene som gjeninnføres:

  • Fristen for å få en vurdering i spesialisthelsetjenesten innen 10 dager, har vært utvidet til 30 dager
  • Retten til ny vurdering av spesialisthelsetjenesten
  • Retten til individuell plan
  • Retten til kontaktlege
  • Retten til fritt behandlingsvalg, har vært begrenset

Den midlertidige forskriften varte i nøyaktig to måneder.

- Vi har nå sammen fått kontroll på smittespredningen. Det betyr at helsetjenesten kan gå over i mer normal drift. Jeg er glad for at vi derfor kan oppheve de midlertidige endringene og gjeninnføre pasientrettighetene.
Helse- og omsorgsminister Bent Høie, (fra HODs egen nettside).