Kommunetorget.no har begynt å samle erfaringene på sin nettside der en kan klikke seg fram til hvordan situasjonen er i ulike deler av landet.

I tillegg til oversikten på Kommunetorget har vi fått informasjon fra andre kommuner som beskriver en rekke konkrete rutiner og interne avtaler mellom ulike enheter.

Rus- og psykisk helsetjenester har for eksempel laget avtaler med NAV sosial for å finne pragmatiske løsninger for sosialhjelp – til dem som trenger hjelp til  å betale regninger eller handle. Enkelte kommuner som Sandnes, har i tillegg opprettet et eget “sosialtelefon-vaktnummer” til NAV som ansatte i rus- og psykisk helseteam kan bruke. I det forebyggende arbeidet har Oppvekst barn/unge i samme kommune utarbeidet rutiner og kriterier for kartlegging av barn som har foreldre med psykisk helse og/eller rusproblemer og som derfor kan ha behov for barnehage og skole.

I individuell oppfølging benytter mange telefon og videooppfølging, mens noen kommuner har styrket bemanningen i enheter som gir tjenester til ekstra utsatte grupper. Flere kommuner rapporter om at de kjører hjem til LAR brukere med medisin, enkelte kommuner kjører ut til alle.

Sandnes kommune har utviklet en egen rutine på karantene og isolering for folk med rus- og/eller psykiske problemer. De har allerede prøvd ut én isolering på tvang i omsorgsbolig, som gikk bra. Kommunen har videre fått på plass en rutine med LAR Helse Stavanger, der ruskonsulent i kommunen kan sende en forenklet henvisning om legemiddelassistert behandling.

Vi er imponert over alt det gode arbeidet som blir gjort rundt om i landet. Ta gjerne kontakt med oss om du arbeider i – eller om du mottar tjenester fra, en enhet med gode løsninger under pandemien. 

Vi ønsker alle våre lesere en trygg, frisk og God Påske!