En storstilt markering
Crux valgte å markere dagen med en fagseminar med 150 personer tilstede. Flesteparten var gode kollegaer og samarbeidspartnere fra Rogaland. Fagrådets leder, Jan Gunnar Skoftedalen, var også tilstede. Dagen ble innledet med vakkert musikalsk innslag med Rita og Frank Eriksen.

I midlertidige lokaler i 3 år
I påvente av de nye lokalene i Verksgata har Crux drevet sitt behandlingssenter i leide lokaler siden etableringen i 2015. Det har fungert, men vi er glade for å flytte inn i dette flotte bygget sier leder for døgnavdelingen Gro Tepstad. Lokalene er kjøpt og eies av Crux. Tidligere var det en smørfabrikk kunne den lokalkjente helseministeren fortelle de 150 fremmøtte i sin gratulasjonshilsen til pasienter og ansatte i Crux Verksgata.

Crux, den gang Kirkens sosialtjeneste, deltok i Helse Vest sitt anbud i 2014 og fikk tildelt 16 behandlingsplasser i regionen. Bakgrunnen for at de valgte å delta var at søsterinstitusjonen i Bergen, Kalfaret behandlingssenter, hadde mange pasienter fra Stavangerområdet kunne klinikksjef Tordis Stokke fortelle. Stokke er klinikksjef både i Bergen og Stavanger for å sikre en god felles faglig profil.

Fagseminar
I tillegg til hilsen fra Helseminister Bent Høie og generalsekretær i Crux, Helmuth Lissem, var det gode faglige innslag fra psykolog Egon Hagen KORFOR om Stayerstudien. Arne Klyve snakket om språkets betydning innenfor det offentlige Norge og helse spesielt. Marco Elfasadi hadde et spennende innlegg om positivt selvsnakk. Mikael Nyhus, også kjent som rapperen Endless, trollbandt tilslutt hele forsamlingen med sin historie og sin musikk. Det var flere i salen som måtte tørke tårer under hans innlegg.

Fagrådet gratulerer Crux Verksgata med nye flotte lokaler og ønsker ansatte og pasienter lykke til i det videre arbeidet.