– Det føles helt fantastisk. Jeg sover godt for første gang på flere år, og jeg tror faktisk jeg kunne gått i lengre tid uten ny behandling, sier Ronny Paulsen, LAR pasient ved St. Olavs hospital.

Buprenorfinpreparatene Suboxone eller Subutex har lenge vært førstevalget for LAR ved St. Olavs hospital. Diskusjonene har vært mange og medikamentvalg har vært blant konflikttemaene i Helse-Midt. Mange av pasientene har reagert på et strengere kontrollsystem enn i andre helseregioner.

- Pasientorganisasjonene har etterspurt mer hensiktsmessige legemidler, og dette er et svar på det, sier leder for rusklinikken ved St. Olavs hospital, Morten Olsø til Adresseavisen.

Fagrådet har lenge vært engasjert i debatten om flere legemidler i LAR og viet mye av programmet på Ruspolitisk Arena 2019 til dette temaet, med gjesteforelesere fra både Østerrike og Portugal. Med bred erfaring fortalte de om en praksis med stor fleksibilitet i den medisinske behandlingen, der de nettopp framhevet fleksibilitet som ett av suksesskriteriene for at tre av fire står i behandlingen over tid. Dr. Hans Halmeyer fra "Jedermayer Suchthilfe" i Wien understreket i tillegg at deres erfaring med å bruke urinprøver som kontroll ikke er særlig nyttig. -Du får best informasjon om du snakker med pasienten, sa han. Uansett risikerer ikke pasientene straff ved å være ærlig om misbruk i Wien. -Vi kan ikke straffe dem for pasientene er jo i en høy risikosituasjon, påpekte spesialisten på Ruspolitisk Arena 2019.

Sommeren 2019 ble det nye legemiddelet Budival godkjent for bruk i LAR i Norge.

Buvidal er i likhet med Suboxone og Subutex et buprenorfinpreparat. Det brukes til å behandle opioidavhengighet hos pasienter som også får medisinsk, sosial og psykologisk støtte. Legemiddelet kommer i to "utgaver" med mulighet for enten ukentlig eller månedlige injeksjoner. Hver ferdigfylt sprøyte inneholder en gul gjennomsiktig depotinjeksjonsvæske. Buvidal 8 mg, 16 mg, 24 mg og 32 mg gis hver uke av helsepersonell. Buvidal 64 mg, 96 mg og 128 mg gis hver måned. Buvidal blir gitt som én enkelt injeksjon under huden (subkutant) i noen av de tillatte injeksjonsområdene på sete, lår, mage eller overarm. Pasientene kan få flere injeksjoner på samme injeksjonssted, men de eksakte injeksjonsstedene vil være ulike for hver ukentlig eller månedlig injeksjon i minst 8 uker. Innehaver av markedsføringstillatelsen er legemiddelfirmaet Camurus.

De gode historiene om Buvidal kommer ikke bare fra Helse-Midt, men også fra Sør og Vest og Øst. I Oslo har flere brukt Buvidal under korona-krisen, da det krever mindre kontakt mellom folk og dermed senker smittefare.

Å få medisiner en gang i uka eller en gang i måneden er verdsatt høyt blant mange pasienter, ikke minst dem som har vært i LAR over lang tid. Depotinjeksjonene bidrar til mindre administrasjon og flere pasienter beskriver en mer «normalisert» livssituasjon.