De rundt 200 deltakerne fikk oppleve engasjerte politikere som begge har løftet ruspolitikk inn i sine partiprogram.

Det har vært et stort sprang fra forbudsideologien til nå å fronte helse framfor straff for partiene. Ungdomspartiene har i lengre tid arbeidet for å få dette temaet fram. Mange spørsmål mangler svar, men med politisk enighet om grunnprinsippene er det grunn til å tro at det blir både juridiske og helsefaglige justeringen i tiden som kommer. Begge politikerne formidlet at endringer først kan skje etter at det er nedsatt et NOU-utvalg som fremmer forslaget til endring av politikk. Fagrådet fikk mange tilbakemeldinger fra deltakerne om at de var imponert over det politikerne formidlet.

Politikerne ble etterfulgt av Kenneth Arctander Johansen fra RIO og Ester Nafstad fra brukerorganisasjonen Normal. Fra hvert sitt ståsted argumenterte de for avkriminalisering. "Politiet har et rart rituale for småtteri som brukerdoser", sa Arctander. En blir pågrepet og gjerne geleidet gjennom offentlige rom før en blir ført inn i en bil og tatt med på stasjonen. Der blir man kledd naken, puttet på glattcelle før en får bot. Formålsløst sløseri med tid og penger fastslo han før han understreket at det er brukere som bør lede arbeidet med å utvikle helsenemndene ved avkriminalisering hvis Portugalmodellen velges.

Ester Nafstad skrøt av de nye politiske signalene og la vekt på at voksne som bruker rusmidler må få være i fred. "Kriminalisering er et hinder for helsehjelp og er et uttrykk for moralpanikken" sa Nafstad. Slik sanksjonene fungerer i dag bryter de med grunnleggende demokratiske prinsipper hevdet hun.

Etter åpningsdebattene kom det sterke og solide innlegg med utspring i en bredde av erfaringer. Her representert ved to av innlederne Willy Pedersen og Mina Gerhardsen. Powerpointpresentasjonene vil bli lagt ut innen kort tid.

Økonomi ble tatt opp som ett av de springende punktene for tilbudene til rusavhengige. Leder i seksjon for organisert kriminalitet i Oslo politidistrikt Einar Aas understreket utfordringen ved å si "God rusbehandling handler om et kapasitetsproblem og et økonomisk problem. God rusbehandling er et spørsmål om å akseptere en prislapp".

Fagrådet takker for stort engasjement både fra innledere og deltakere og takker for et tankevekkende ruspolitisk seminar.