Vådal er utdannet psykiatrisk sykepleier og har bachelor i helseledelse fra BI. Han kommer til Borgestadklinikken fra stillingen som enhetsleder i Bufetat, og har tidligere blant annet jobbet som enhetsleder i akutt-psykiatrien.

Vådal overtar stillingen etter Olaf Bergflødt, som har vært konstituert direktør etter at Ellen Sofie Øvrum sluttet i mars.

Borgestadklinikken sa i 2015 opp driftsavtalen med Helse Sør-Øst. Borgestadklinikken hadde på det tidspunktet avtale om 129 døgnplasser og ca 8000 polikliniske konsultasjoner. Dette var fordelt på fire lokasjoner; Drammen, Vennesla, Borgestad og Skien. Etter nytt anbud har Borgestadklinikken 64 døgnplasser og ca 5000 polikliniske konsultasjoner. Konsekvensen var at tilbudet ved Loland i Vennesla og Bragernes i Drammen måtte legges ned.

Bjørn Gunnar Vådal sier han har takket ja til en spennende og utfordrende stilling som han gleder seg til å starte i etter nyttår.

Rusfeltet ønsker han velkommen og ser fram til samarbeid.