Jeg har vært leder for Finnmarkskollektivet i perioden 2004-2013. I den tiden har jeg vært sterkt

involvert i 3 anbudsrunder.  20 arbeidsplasser forsvant og et fagmiljø krakelert. Pr dags dato er

lyset slukket på Finnmarkskollektivet, men det vil være mulighet for å restarte dette tilbudet raskt. For at dette kan skje, må det komme føringer fra deg før desember måned er omme. I dag i nyheten ser jeg følgende oppslag. Jansnes legges ned i 2014, Finnmarksklinikken legges ned og flyttes til Lakselv.

Så her kommer det et hjertesukk fra meg. Situasjonen som har oppstått nå bekymrer meg veldig. Det har i et år vært nedsatt en gruppe som skulle se på det fremtidige TSB tilbudet i Helse Finnmark. I dag kommer det frem at styret i Helse Finnmark vil legge frem forslag til nedlegging av Jansnes - psykiatrisk tilbud 2 år før tiden, og legge ned Finnmarksklinikken og flytte den til Lakselv og tilby 6 plasser og 4 plasser i Alta + 2 avrusingsplasser.  Noe som går i mot det denne gruppen hadde kommet frem til.

Dette er 12 plasser og alle disse er tiltenkt kortid. Videre ser jeg at i Nord  Norge går man mer mot poliklinisk behandling, dette er noe som de har hatt fokus på de siste årene.

Det er så mange ting som skjer i Nord, og jeg lurer på hva er det som skjer og hva er det vi ikke får med oss vi som jobber direkte med den gruppa?

Økonomi og kvalitet er hele tiden et spørsmål- men selv i anbudsprosessen fikk man ikke vite hvilken kvalitetsfaktorer som man ble vurdert etter. Hvem er det som skal avgjøre kvaliteten?

Det er stort i Nord Norge og det er langt mellom hver plass, Personlig tenker jeg at både poliklinisk, korttid og langtidsbehandling med et godt ettervern vil gjøre mye for denne gruppen. Men man kan ikke velge enten eller. Det er det som har vært så fint med rusomsorgen det er det mangfoldet , men i Helse Finnmark og Helse Nord mister man det. Det er greit at de sender folk sørover, men det sies jo at pasienten skal få behandling nær der den bor. Det blir jo ikke sånn, når du bor i Kirkenes og sendes til Østfold.

I valgperioden var jeg i Indonesia i forbindelse med en master i rus, avhengighet og psykiske lidelser, og når jeg så på nyhetene at du hadde blitt helseminister tenkte jeg i mitt stille sin: YES, dette vil bli bra, han vil og kan få det til. På bakgrunn av det man ser skjer i Helse Finnmark, vil jeg gjerne vite om hvordan denne regionen skal bli ivaretatt  fra den nye regjeringen. Mitt håp er at denne gruppen skal få riktig behandling til rett tid.

 

Med vennlig hilsen

Trude Rod

.

Kjære helseminister

Jeg har vært leder for Finnmarkskollektivet i perioden 2004-2013. I den tiden har jeg vært sterkt involvert i 3 anbudsrunder.  20 arbeidsplasser forsvant og et fagmiljø krakelert. Pr dags dato er

lyset slukket på Finnmarkskollektivet, men det vil være mulighet for å restarte dette tilbudet raskt. For at dette kan skje, må det komme føringer fra deg før desember måned er omme. I dag i nyheten ser jeg følgende oppslag. Jansnes legges ned i 2014, Finnmarksklinikken legges ned og flyttes til Lakselv.
Så her kommer det et hjertesukk fra meg. Situasjonen som har oppstått nå bekymrer meg veldig. Det har i et år vært nedsatt en gruppe som skulle se på det fremtidige TSB tilbudet i Helse Finnmark. I dag kommer det frem at styret i Helse Finnmark vil legge frem forslag til nedlegging av Jansnes - psykiatrisk tilbud 2 år før tiden, og legge ned Finnmarksklinikken og flytte den til Lakselv og tilby 6 plasser og 4 plasser i Alta + 2 avrusingsplasser.  Noe som går i mot det denne gruppen hadde kommet frem til.

Dette er 12 plasser og alle disse er tiltenkt kortid. Videre ser jeg at i Nord  Norge går man mer mot poliklinisk behandling, dette er noe som de har hatt fokus på de siste årene.

Det er så mange ting som skjer i Nord, og jeg lurer på hva er det som skjer og hva er det vi ikke får med oss vi som jobber direkte med den gruppa?

Økonomi og kvalitet er hele tiden et spørsmål- men selv i anbudsprosessen fikk man ikke vite hvilken kvalitetsfaktorer som man ble vurdert etter. Hvem er det som skal avgjøre kvaliteten?
Det er stort i Nord Norge og det er langt mellom hver plass, Personlig tenker jeg at både poliklinisk, korttid og langtidsbehandling med et godt ettervern vil gjøre mye for denne gruppen. Men man kan ikke velge enten eller. Det er det som har vært så fint med rusomsorgen det er det mangfoldet , men i Helse Finnmark og Helse Nord mister man det. Det er greit at de sender folk sørover, men det sies jo at pasienten skal få behandling nær der den bor. Det blir jo ikke sånn, når du bor i Kirkenes og sendes til Østfold.
I valgperioden var jeg i Indonesia i forbindelse med en master i rus, avhengighet og psykiske lidelser, og når jeg så på nyhetene at du hadde blitt helseminister tenkte jeg i mitt stille sin: YES, dette vil bli bra, han vil og kan få det til. På bakgrunn av det man ser skjer i Helse Finnmark, vil jeg gjerne vite om hvordan denne regionen skal bli ivaretatt  fra den nye regjeringen. Mitt håp er at denne gruppen skal få riktig behandling til rett tid.

Med vennlig hilsen

Trude Rød