NSF ønsker å synliggjøre sykepleieres mangfold og kompetanse - og ikke minst kunstutøvelsen som ligger i hvordan evner, erfaring og vitenskap kreativt omformes i møte med folks behov.

For å løfte innsatsen satser NSF på et eget kunstprosjekt der ni unike historier skal få sitt eget gatekunstverk i ni ulike byer. I Trondheim, på selveste Rockheim, finner vi bildet "Enter" av kunstneren RC, avduket 4. mars i år. Bildet var det femte i rekken av gatekunstavdukninger. 

NSF har hovedfokus på rus og psykisk helse i 2021

Bildet "Enter" representerer faggruppen for rus- og psykisk helse, som er hovedfokuset for NSF i 2021. Bildet er malt av kunstner Rodrigo Cortez som har vektlagt åpenhet og raushet i menneskemøtene.

Musikk er viktig for skapelsen av mine verk siden musikken hjelper meg i å komme i en unik flyt... Det er veldig fysisk, på samme måte som en musiker vil være i ett med instrumentet sitt, blir jeg i ett med både lerretet mitt og paletten min. Fargene for meg er som instrumentet mitt. Det blir en forlengelse av kroppen min. Musikken hjelper meg å tenke minst mulig.
Rodrigo Cortez

Ønsker revolusjon i egne rekker

Med gatekunstprosjektet ønsker NSF og Piece by piece, ved Ruth Marie Donovan og Nikita K. Heggernes, revolusjon i egne rekker - og i rusfeltet generelt. Sykepleiere er den største faggruppen innen rusbehandling og de trenger å vise fram sin evne til faglig improvisasjon i møte med komplekse problemstillinger, sier Donovan.

Jazz-musikere kan improvisere vakkert og ekspertene imponerende. På samme måte tenker vi at sykepleiere er eksperter på sitt fag og kan briljere med improvisasjon.
Ruth M. Donovan 

Donovan har selv en dramatisk pårørendehistorie der hun har mistet både far og bror, og har vært en uvurderlig støtteperson for sin søster som strevde med rusavhenighet i mange år.

Kunst og kreativitet er ikke bare icing on the cake. Det handler om hvordan vi løser åpne problemer - som det er flest av. Åpne problemer som ikke kan lukkes med sjekklister og oppskrifter, men som er komplekse og som krever kreative løsninger. 
Ruth M. Donovan

Donovan og Heggernes inviterer sykepleiere og andre faggrupper inn i debatten og håper prosjektet vil bidra til mindre splid og færre interne motsetninger innen rus- og psykisk helsefaget. Ønsket er at storsatsningen fra NSF vil skape engasjement om hvordan NSF kan skape konsensus om hva som er god rusbehandling.

Be brave. Be seen. Stand out. Use Art
PIECE BY PIECE 

Se intervju med kunstner Rodrigo Cortez her: